Losowanie kolejności numerów projektów Budżetu Obywatelskiego

Prezydent Miasta Gdańska Paweł Adamowicz zaprasza mieszkańców oraz wnioskodawców projektów złożonych do „Budżetu Obywatelskiego 2018 w Gdańsku”, na publiczne losowanie kolejności numerów projektów na listach Baz Projektów. Losowanie odbędzie się 10 sierpnia 2017 r. (czwartek) o godzinie 14.00 w Sali Obrad Rady Miasta Gdańska, ul. Wały Jagiellońskie 1.

Losowanie kolejności numerów projektów Budżetu Obywatelskiego
A
A
data publikacji: 08 sierpnia 2017 r.

Tegoroczna edycja gdańskiego Budżetu Obywatelskiego jest już piątą. Na projekty mieszkańców z budżetu Gminy Miasta Gdańska przeznaczonych zostało 14 milionów złotych, w tym 2,8 miliona na projekty ogólnomiejskie i 11,2 miliona na projekty w dzielnicach. W ramach Budżetu Obywatelskiego można było składać wnioski których zakres należy do zadań własnych gminy, jest możliwy do zrealizowania w ciągu dwóch kolejnych lat, jest zlokalizowany na terenie, na którym gmina zgodnie z obowiązującym prawem może wydatkować środki publiczne oraz spełnia kryterium ogólnodostępności tj. umożliwia korzystanie z efektu realizacji projektu przez wszystkich mieszkańców Gdańska.

Mieszkańcy Gdańska mogli zgłaszać swoje pomysły przez cały marzec. Wszystkie projekty zostały poddane weryfikacji formalnej i merytorycznej. Na przełomie września i października (18 września - 2 października 2017 r.), na wnioski wybrane do głosowania będzie można oddawać swoje głosy.

Olimpia Schneider (0)
Urząd Miejski w Gdańsku
Kancelaria Prezydenta
Referat Prasowy
olimpia.schneider@gdansk.gda.pl
więcej tekstów autora
Olimpia Schneider (0)
Urząd Miejski w Gdańsku
Kancelaria Prezydenta
Referat Prasowy
olimpia.schneider@gdansk.gda.pl
więcej tekstów autora