Konkurs ofert na realizację zadania: "Specjalistyczne poradnictwo zawodowe dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy z orzeczoną niepełnosprawnością zarejestrowanych w Gdańskim Urzędzie Pracy"

A
A
Ostatnia aktualizacja: 13 czerwca 2018 r.

Miasto Gdańsk / Gdański Urząd Pracy ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania: "Specjalistyczne poradnictwo zawodowe dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy z orzeczoną niepełnosprawnością zarejestrowanych w Gdańskim Urzędzie Pracy", na które przeznaczono kwotę: 60.000,00 zł. Konkurs jest organizowany w ramach „Programu współpracy Miasta Gdańska z organizacjami pozarządowymi na rok 2018”. Termin składania ofert mija 5 czerwca 2018r.

Szczegółowe warunki konkursu oraz formularz oferty można pobrać poniżej lub odebrać w siedzibie Organizatora konkursu, tj. Gdańskim Urzędzie Pracy przy ul. 3 Maja 9, piętro -I, pokój nr 029 (kancelaria).


Merytorycznych konsultacji udziela: Pani Anna Tuttas, tel. (58) 732 52 50, e-mail: anna.tuttas@gup.gdansk.pl


W kwestiach związanych z organizacją konkursu wyjaśnień udziela:  Pani Agnieszka Lemme-Babińska, tel. (58) 732 52 59, e-mail: agnieszka.lemme@gup.gdansk.pl

Zarządzenie Nr 780/18 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 14 maja 2018 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania Miasta Gdańska w ramach „Programu współpracy Miasta Gdańska z organizacjami pozarządowymi na rok 2018”, w zakresie promocji zatrudnienia, aktywizacji lokalnego rynku pracy i rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych: „Specjalistyczne poradnictwo zawodowe dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy z orzeczoną niepełnosprawnością zarejestrowanych w Gdańskim Urzędzie Pracy”.

Do pobrania:

Wzór oferty 2018 r. (54.63 KB)
Marzena Modzelewska (0)
Urząd Miejski w Gdańsku
Kancelaria Prezydenta