Grand Prix Smart Metropolia 2017 wręczone

Wręczenie Nagród Smart Metropolia 2017 zwieńczyło pierwszy dzień VI Międzynarodowy Kongres Smart Metropolia. Grand Prix Smart Metropolia otrzymują osoby i instytucje zasłużone dla wzmacniania współpracy metropolitalnej. Laureatami tegorocznej edycji zostali: Michał Olszewski, Pomorskie Hospicjum dla Dzieci oraz Pracodawcy Pomorza.

Grand Prix Smart Metropolia 2017 wręczone
A
A
data publikacji: 14 listopada 2017 r.

Gala odbyła się w poniedziałek wieczorem, 13 listopada, w Gdańskim Teatrze Szekspirowskim. Nagrody wręczał Prezes OMGGS, prezydent Gdańska Paweł Adamowicz. Była to już trzecia edycja Grand Prix kongresu Smart Metropolia.
Laureatami tegorocznej edycji zostali:
Osoba publiczna - Michał Olszewski - Zastępca Prezydenta Warszawy,
Działalność społeczna - Pomorskie Hospicjum dla Dzieci,
Samorząd gospodarczy- Pracodawcy Pomorza.

Zbigniew Canowiecki – Prezydent „Pracodawców Pomorza”, organizacji, której misją jest wpływ na rozwój silnego samorządu gospodarczego naszej Metropolii, przez inicjatywy takie jak: przygotowanie dobrego gruntu pod biznes, wsparcie działań nakierowanych na rozwój gospodarczy regionu, doradzanie przedsiębiorcom przy pozyskiwaniu źródła wsparcia finansowego z Unii Europejskiej, wsparcie sieciowania biznesu z administracją oraz promocja przedsiębiorców z naszej metropolii wśród polskich i zagranicznych inwestorów. Pracodawcy Pomorza współpracują także z Gdańskim Urzędem pracy przy organizacji corocznych Metropolitalnych Targów Pracy Pomorza, co przyczynia się do wzmacniania promocji Metropolitalnego Rynku Pracy

Michał Olszewski, Zastępca Prezydenta m.st. Warszawy. Wybitny specjalista w zakresie kreowania polityki miejskiej oraz polityki metropolitarnej. W mieście Warszawa odpowiedzialny m.in. za koordynację tworzenia i wdrażania planów i strategii rozwoju.
Wyróżnienie przyznawane za zaangażowanie w działania zmierzające do przyjęcia ustawy metropolitalnej, w które zaangażowane zostały największe polskie metropolie.
Należy docenić zaangażowanie w rozwiązywanie problemów innych dużych obszarów metropolitalnych i czynny udział w debatach poruszających tematykę metropolitalną.

Pomorskie Hospicjum dla Dzieci założone zostało 2 kwietniu 2008 r. w Gdańsku. W przyszłym roku będzie obchodzić 10-lecie działalności. Fundacja zapewnia pomoc lekarską, pielęgniarską, psychologiczną, socjalną dla ciężko chorych dzieci.
Hospicjum istnieje nie tylko dzięki hojności ludzi wielkiego serca, ale także - a może i przede wszystkim dzięki jej założycielom, których chcielibyśmy dziś szczególnie wyróżnić. Wyróżnienie odbierze Prezes hispicjium Pani Małgorzata Bałkowska.

Jarosław Maciejewski (0)
Urząd Miejski w Gdańsku
Obszar Metropolitalny Gdańsk - Gdynia - Sopot
więcej tekstów autora
Jarosław Maciejewski (0)
Urząd Miejski w Gdańsku
Obszar Metropolitalny Gdańsk - Gdynia - Sopot
więcej tekstów autora