Gdańskie Przestrzenie Lokalne w Budżecie Obywatelskim

Do końca marca trwa nabór wniosków do kolejnej edycji Budżetu Obywatelskiego. Autorów projektów zachęcamy do skorzystania z przygotowanego przez Biuro Rozwoju Gdańska Studium Gdańskie Przestrzenie Lokalne, pomocnego podczas przygotowywania wniosków.

Gdańskie Przestrzenie Lokalne w Budżecie Obywatelskim
A
A
data publikacji: 02 marca 2018 r.

  Ulica Północna w Brzeźnie
Ulica Północna w Brzeźnie

Pomoc dla wnioskodawców

Studium Gdańskie Przestrzenie Lokalne zostało przygotowane między innymi z myślą o wsparciu osób składających wnioski do Budżetu Obywatelskiego. Informacje w nim zawarte mogą dostarczyć inspiracji, ułatwić wybór lokalizacji projektów i ich zagospodarowania. Do tej pory studium zostało opublikowane w dwóch częściach. Pierwsza obejmuje obszary rewitalizacji (Biskupia Górka/Stary Chełm, Nowy Port z Twierdzą Wisłoujście, Orunia, Dolne Miasto/Plac Wałowy/Stare Przedmieście), druga – obszary zdegradowane (Angielska Grobla, Brzeźno – osada rybacka, Przeróbka Mieszkaniowa, Stogi Mieszkaniowe).

W opracowaniu na każdym z obszarów wytypowano istotne dla mieszkańców przestrzenie, w których robią codzienne zakupy, chodzą do lekarza, a dzieci do szkoły. Tego rodzaju miejscom często brakuje odpowiedniej infrastruktury, a jej uzupełnienie i modernizacja może je znacząco uatrakcyjnić i ożywić. W Gdańskich Przestrzeniach Lokalnych projektantki nie tylko wskazały lokalne centra, ale jednocześnie zamieściły szereg wskazówek pomocnych podczas ich planowania oraz zachowania powiązań pomiędzy nimi.

Takie całościowe spojrzenie jest niezbędne, aby udało się uniknąć chaotycznego zagospodarowania i przypadkowych realizacji. Studium zostało opracowane nie tylko z myślą o autorach projektów do Budżetu Obywatelskiego, ale także o wszystkich jednostkach miejskich, które mają wpływ na stan przestrzeni publicznych.

Gdańskie Przestrzenie Lokalne. Etap I – obszary rewitalizacji – dostępne tutaj.

Gdańskie Przestrzenie Lokalne. Etap II – obszary zdegradowane – dostępne tutaj.

BO2019

Przypomnijmy, że już w najbliższą sobotę, 3 marca będzie można spotkać się z urzędnikami, którzy w specjalnie przygotowanych punktach będą udzielać informacji związanych z Budżetem Obywatelskim. Punkt promocyjno-informacyjny będzie otwarty w Galerii Bałtyckiej w godzinach między 12.00 a 18.00 na poziomie -1. Na miejscu będzie można m.in.: porozmawiać o pomysłach i potrzebach mieszkańców, sprawdzić, jak złożyć wniosek lub jak wypełnić formularz wniosku, skonsultować propozycję projektu czy otrzymać materiały informacyjne. W kolejne marcowe soboty takie punkty będą czynne także w innych centrach handlowych. Następna w kolejności jest Galeria Morena, magistrat zaprasza do centrum 10 marca.

Oprócz tego przez cały miesiąc można konsultować swoje propozycje projektów poprzez:

• kontakt telefoniczny lub mailowy z pracownikami Urzędu Miejskiego w Gdańsku oraz jednostek organizacyjnych Miasta – można sprawdzić np. plany zagospodarowania przestrzennego, własność działki, koszt projektu. Informacje o dyżurujących pracownikach są dostępne tutaj: http://www.gdansk.pl/budzet-obywatelski/Lista-osob-do-pomocy-podczas-przygotowywania-projektow,a,102394

• kontakt bezpośredni w Zespole Obsługi Mieszkańców w Urzędzie Miejskim w Gdańsku przy ul. Nowe Ogrody 8/12 – przez cały miesiąc będzie funkcjonowało specjalne stanowisko – nr 11 na sali obsługi mieszkańców, gdzie pracownik Urzędu pomoże m.in. wprowadzić projekt do systemu elektronicznego. Tu również będzie można projekt wydrukować i złożyć;

• kontakt mailowy: budzetobywatelski@gdansk.gda.pl lub telefoniczny: 58 323 65 75, 58 323 63 75

Więcej informacji i naborze projektów do budżetu obywatelskiego można znaleźć na stronie internetowej: www.gdansk.pl/budzet-obywatelski.

Harmonogram Budżetu Obywatelskiego 2019

• 1–30 marca 2018 r. – przyjmowanie propozycji projektów do realizacji

• 1 marca–29 czerwca 2018 r. – ocena zgłoszonych projektów pod względem możliwości ich wykonania

• 3 kwietnia–31 lipca 2018 r. – weryfikacja formalno-prawna i gospodarności propozycji projektów przez Zespół Konsultacyjny

• do 27 sierpnia 2018 r. – losowanie numerów projektów na listach Baz Projektów

• 10–24 września 2018 r. – głosowanie nad propozycjami

• do 28 września 2018 r. – ogłoszenie listy wybranych projektów.

Joanna Kubik (0)
Urząd Miejski w Gdańsku
Kancelaria Prezydenta
Biuro Prasowe
więcej tekstów autora
Joanna Kubik (0)
Urząd Miejski w Gdańsku
Kancelaria Prezydenta
Biuro Prasowe
więcej tekstów autora