Free European Media: pierwszy dzień konferencji i rozmowa z Lechem Wałęsą na żywo w portalu Gdansk.pl

Pierwszy dzień konferencji Free European Media, która odbędzie się w Europejskim Centrum Solidarności, będzie można obejrzeć na żywo w portalu Gdansk.pl. Wydarzenie startuje 15 lutego o godz. 13.00, a o godz. 18.00 rozpocznie się rozmowa z Lechem Wałęsą.

Free European Media: pierwszy dzień konferencji i rozmowa z Lechem Wałęsą na żywo w portalu Gdansk.pl
A
A
data publikacji: 13 lutego 2018 r.

Free European Media
Free European Media
materiały prasowe

A wszystko po to, żeby każdy mógł uczestniczyć w wydarzeniu, w ramach którego dziennikarze i przedstawiciele europejskich środków przekazu rozmawiają na tematy związane ze znaczeniem wolnych i pluralistycznych mediów dla rozwoju demokracji. Konferencja rozpocznie się 15 lutego i potrwa dwa dni. Pierwszego dnia będziemy mogli obejrzeć w portalu Gdansk.pl dyskusje toczące się w ramach trzech anglojęzycznych paneli: Pluralizm tworzy i utrzymuje demokrację; Stan mediów w Polsce; Utrzymywanie nowych mediów i niezależnego dziennikarstwa spod kontroli państwa oraz rozmowę z Lechem Wałęsą, która będzie tłumaczona.

Konferencja jest jednym z największych wydarzeń tego typu na naszym kontynencie. Lista zaproszonych gości wygląda imponująco, do Gdańska przyjadą najznakomitsi przedstawiciele świata mediów, wśród nich są m.in. Harlem Desir - przedstawiciel OBWE ds. wolności mediów, Patrick Penninckx - kierownik działu ds. społeczeństwa informacyjnego Rady Europy, Scott Griffen - zastępca dyrektora International Press Institute, Dominika Bychawska-Siniarska - prawnik Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka. Rolę gospodarzy pełni Marszałek Województwa Pomorskiego Mieczysław Struk oraz Mogens Blicher Bjerregård, przewodniczący Europejskiej Federacji Dziennikarzy.

Organizatorami Free European Media są: Europejska Federacja Dziennikarzy, Rada Europy, Nordic Journalism Centre, Europejskie Centrum Wolności Prasy i Mediów i Międzynarodowy Instytut Prasowy. Wydarzenie wsparli finansowo: Rada Europy, Europejskie Centrum Wolności Prasy i Mediów, Europejska Federacja Dziennikarzy, Europejska Federacja Związków Zawodowych Służb Publicznych. Partnerzy po stronie polskiej to: Europejskie Centrum Solidarności, Miasto Gdańsk, województwo pomorskie, Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich, Stowarzyszenie Dziennikarzy Rzeczypospolitej oraz Towarzystwo Dziennikarskie. Więcej informacji: www.freeeuropean.media.

Szczegóły programu:

15 LUTY - CZWARTEK

13.00 Powitanie

Głos zabierze Basil Kerski, dyrektor ECS. Mowy powitalne wygłoszą także Patrick Penninckx - szef Departamentu Information Society, Council of Europe, Manuel Mateo Goyet - EU Commissioner for Digital Economy and Society, Mogens Blicher Bjerregård – prezes European Federation of Journalists.

13.45 – rozpoczęcie debaty Pluralizm tworzy i utrzymuje demokrację z udziałem Harlem Désir - OSCE Representative on Freedom of the Media, Elda Brogi – koordynator naukowy Centre for Media Pluralism and Media Freedom (CMPF) - European University Instiute, Baris Altintas - MLSA dziennikarz, bloger, Monika Valecic – koordynator Croatian Journalists’ Association, Marton Gergely, HVG Weekly, były redaktor naczelny „Nepszabadsag”. Moderatorem panelu jest Patrick Penninckx, szef Departamentu Information Society, Council of Europe.

Pluralizm jako motor niezależnych mediów

Finansowanie mediów i zachowanie zasady ceny rynkowej

Zapobieganie przekształcaniu mediów publicznych w media państwowe

Utrzymywanie polityków z dala od redakcji

Jak walczyć z uzbrojeniem informacji

15.15 – rozpoczęcie debaty Stan mediów w Polsce z udziałem Aleksandra Rybińskiego - członek zarządu Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich, Tomasza Miłkowskiego - sekretarz do spraw międzynarodowych Stowarzyszenia Dziennikarzy Rzeczypospolitej Polskiej, Krzysztofa Bobińskiego - wiceprzewodniczący Towarzystwa Dziennikarskiego. Moderatorem panelu jest Mogens Blicher Bjerregård – prezes European Federation of Journalists.

Status mediów w Polsce

Bezpłatne media

Służba publiczna

Utrzymywanie polityków poza pakietem redakcyjnym

15.45 Przerwa

16.15 – rozpoczęcie debaty Utrzymywanie nowych mediów i niezależnego dziennikarstwa spod kontroli państwa z udziałem Wout van Wijk - dyrektor News Media Europe, Maja Vasic-Nikolic – koordynator projektu Independent Journalists’ Association of Serbia, Jean Philip de Tender - dyrektor Media at European Broadcasting Union, Gulnara Akhundova - szef Departamentu Global Response at International Media Support, Galina Arapova – dyrektor Mass Media Defence Centre. Moderatorem panel jest Tomasz Wróblewski - dziennikarz, były redaktor naczelny „Newsweek Polska”, „Rzeczpospolita” oraz „Wprost”.

Prywatne media i rozwój nowych rynków

Oszczędzanie mediów publicznych jako jednego z filarów liberalnej demokracji

Czy duże giganty internetowe mogą być skutecznie regulowane na poziomie krajowym?

Innowacyjni młodzi ludzie - jaki jest ich wpływ?

Przyszłość dziennikarstwa śledczego

17.45 Przerwa

18.00 - rozmowa z Lechem Wałęsą, byłym prezydentem Polski i laureatem Pokojowej Nagrody Nobla, która przeprowadzi Grzegorz Nawrocki, były dziennikarz Telewizji Polskiej.

19.00 - 21.00

Wystąpienie Mieczysława Struka, Marszałka Województwa Pomorskiego i Mogensa Blichera Bjerregårda, prezesa Europejskiej Federacji Dziennikarzy (EFJ).

16 LUTY – PIĄTEK

9.00 - rozpoczęcie debaty Standardy etyczne i autocenzura z udziałem Marilyn Clark - profesor Uniwersytetu Malta, Tomem Law - dyrektor Communication, Ethical Journalism Network, Mariną Tuneva - dyrektor Media Ethics Council Macedonia, Matthew Caruana Galizia - laureat nagrody Pulitzera. Moderatorem panelu jest Kjersti Løken Stavrum, CEO Tinus.

Udoskonalanie rad prasowych w całej Europie

Jak radzić sobie z fałszywymi wiadomościami i manipulacjami

Autocenzura

Czy działają kodeksy postępowania?

10.30 Przerwa

11.00 - rozpoczęcie debaty Jak ustawodawstwo narusza wolność mediów z udziałem Zuzanny Rudzińskiej-Bluszcz -główna koordynatorka sądowych postępowań strategicznych w biurze RPO, Freja Wedenborg - dziennikarka, Jodie Ginsberg - CE Index of Censorship, Flutura Kusari - doradca European Centre for Press & Media Freedom, Scott Griffen - dyrektor International Press Institute. Moderatorem panelu jest Silvia Chocarro - starszy konsultant IFEX.

Mapowanie naruszeń mediów

Wpływ platformy bezpieczeństwa Rady Europy

Nadzór - nowoczesny sposób nękania mediów

Ustawodawstwo medialne na niewłaściwym torze

Praktyczne wsparcie prawne dla dziennikarzy stojących przed procesami sądowymi

12.30 - rozpoczęcie debaty Wnioski i cele na przyszłość z udziałem Patricka Penninckx – szef departamentu Information Society, Council of Europe, Galina Arapova - dyrektor Mass Media Defence Centre, Scott Griffe - International Press Institute, Mogens Blicher Bjerregård – prezes European Federation of Journalists (EFJ)

Wnioski

Nowe wyzwanie

Nowe cele

13.00 Zakończenie konferencji

Joanna Kubik (0)
Urząd Miejski w Gdańsku
Kancelaria Prezydenta
Biuro Prasowe
więcej tekstów autora
Joanna Kubik (0)
Urząd Miejski w Gdańsku
Kancelaria Prezydenta
Biuro Prasowe
więcej tekstów autora