410 projektów w Budżecie Obywatelskim 2019

Ostateczna liczba projektów, które zostały przekazane gdańskiemu magistratowi w wersji papierowej wraz z podpisami mieszkańców, w tegorocznej edycji Budżetu Obywatelskiego wynosi 410. Są to projekty, które zostały przekazane w regulaminowym czasie do 30 marca. 10 projektów zostało przekazanych na początku kwietnia i nie zostały przyjęte do dalszego procedowania.

410 projektów w Budżecie Obywatelskim 2019
A
A
data publikacji: 13 kwietnia 2018 r.

Grzegorz Mehring/www.gdansk.pl

Na liczbę 410 składa się 57 projektów ogólnomiejskich i 353 projektów dzielnicowych. - Liczba projektów ogólnomiejskich jest rekordowa w stosunku do wszystkich poprzednich edycji. Wiele projektów zostało złożonych w dzielnicach, które dysponują dużymi kwotami np. na Chełmie złożonych zostało 26 projektów, we Wrzeszczu Dolnym 23, a na Jasieniu 20. Warto zauważyć, że mniejsze dzielnice składają raczej stałą od lat liczbę projektów - 2, 3 lub 4. Tam mieszkańcy stawiają na kontynuację wcześniejszych projektów i ważny jest dla nich zakres zadania, a nie liczba – komentuje Sylwia Betlej z gdańskiego magistratu.

W projektach ogólnomiejskich widoczna jest tendencja zgłaszania coraz większej liczby projektów tzw. "miękkich" czyli nieinwestycyjnych. - Znaczny wzrost liczby projektów ogólnomiejskich to powód do zadowolenia, bo mieszkańcy bardzo szeroko i w rożnych aspektach dostrzegają konieczność działań i coraz mniej jest tu inwestycji, a coraz więcej projektów miękkich – mówi Sylwia Betlej.

Dodajmy, że różnica pomiędzy liczbą wniosków zarejestrowanych w systemie elektronicznym, a liczbą wniosków spełniających warunki formalne wynika przede wszystkim z tego, że część wnioskodawców nie dostarczyła do urzędu wersji papierowej wniosku. Poza tym niektóre wnioski są wielokrotnie powtarzane w systemie elektronicznym. - Odnotowaliśmy przypadek 5-krotnego wprowadzenia jednego projektu do systemu a ostatecznie jest to jeden dostarczony do UMG projekt – komentuje Syliwa Betlej.

Wszystkie projekty są cały czas do wglądu na stronie www.gdansk.pl/budzet-obywatelski.

Budżet Obywatelski w liczbach

 • 2013 r. - 407 projektów
 • 2014 r. - 189 projektów
 • 2015 r. - 281 projektów
 • 2016 r. - 335 projektów
 • 2017 r. - 412 projektów
 • 2018 r. - 410 projektów


Budżet Obywatelski 2019 - harmonogram

 • 1–30 marca 2018 r. – przyjmowanie propozycji projektów do realizacji
 • 1 marca–29 czerwca 2018 r. – ocena zgłoszonych projektów pod względem możliwości ich wykonania
 • 3 kwietnia–31 lipca 2018 r. – weryfikacja formalno-prawna i gospodarności propozycji projektów przez Zespół Konsultacyjny
 • do 27 sierpnia 2018 r. – losowanie numerów projektów na listach Baz Projektów
 • 10–24 września 2018 r. – głosowanie nad propozycjami
 • do 28 września 2018 r. – ogłoszenie listy wybranych projektów.

 

Referat Prasowy (0)
Urząd Miejski w Gdańsku
Kancelaria Prezydenta
Referat Prasowy
więcej tekstów autora
Referat Prasowy (0)
Urząd Miejski w Gdańsku
Kancelaria Prezydenta
Referat Prasowy
więcej tekstów autora