Portal Miasta Gdańska
PL | EN | DE

Warsztaty - Ujeścisko-Łostowice

Spotkanie Prezydenta Gdańska z mieszkańcami w ramach cyklu pt. „Twoja dzielnica – Twój Gdańsk” w dzielnicy Ujeścisko-Łostowice poprzedziły warsztaty, które miały na celu przeanalizowanie szerokiego zakresu spraw będących w kręgu zainteresowania mieszkańców oraz podsumowanie potrzeb i wyzwań stojących przed zaangażowanymi podmiotami.

A
A

W warsztatach udział wzięli przedstawiciele Wydziału Rozwoju Społecznego, jednostek miejskich (Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska, Gdański Zarząd Nieruchomości Komunalnych, Zarząd Dróg i Zieleni, Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, Zarząd Transportu Miejskiego), jak również Radni dzielnicy Ujeścisko – Łostowice.

W najbliższym czasie rozpoczną się przygotowania do realizacji w dzielnicy zwycięskiego zadania w Projekcie Budżet Obywatelski 2016 w Gdańsku pt.: Budowa i stworzenie Sąsiedzkiego Dzielnicowego Domu Kultury wraz z Biblioteką Sąsiedzką w dzielnicy Ujeścisko-Łostowice”. Obecne działania Rady Dzielnicy i zajęcia (w tym klub samopomocy) organizowane w Domu Sąsiedzkim, działającym przy Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Ojca Pio, to kropla w morzu społecznych potrzeb Ujeściska - Łostowic. Stąd ogromne zadowolenie mieszkańców z wygranego projektu i perspektyw utworzenia wielofunkcyjnego miejsca z przeznaczeniem na działania prospołeczne. Problematyczną kwestią dla mieszkańców dzielnicy jest utrudnione dojście z tzw. „nowego Ujeściska” do parafii pw. Św. Ojca Pio.

W ostatnich latach, w dzielnicach południowych Gdańska, zwiększyło się również zapotrzebowanie na usługi związane z edukacją przedszkolną i szkolną. Obecnie przy ul. Rogalińksiej powstaje żłobek modułowy. Planowana realizacja przedsięwzięcia to połowa listopada 2015 r. W niedalekiej przyszłości powstaną dwa nowe przedszkola w dzielnicy Ujeścisko – Łostowice przy ul. Dąbka i ul. Stolema, które od 1 września 2016 r. przyjmą po 250 dzieci każde.

Jednocześnie planowana jest budowa zespołu szkolnego (szkoła podstawowa i gimnazjum)
w okolicach ul. Jabłoniowej, jako wynik porozumienia z deweloperem budującym w tej okolicy osiedle.

Dodatkową propozycją dla gdańszczan z dzielnic południowych są plany dot. utworzenia oddziału Gdańskiego Archipelagu Kultury na Chełmie lub Ujeścisku – Łostowicach. Ostateczna decyzja co do lokalizacji zostanie dopiero podjęta.

Funkcje komunikacyjne realizowane przez publiczny transport, tylko w części zaspokajają potrzeby mieszkańców oraz możliwości wydostania się z dzielnicy, szczególnie w godzinach szczytu. Bardzo dobrym posunięciem było przedłużenie kursowania autobusu linii nr 118 do ul. Jeleniogórskiej, niemniej jednak mieszkańcy zgłaszają potrzebę utworzenia dodatkowych kursów linii nr 164 w ciągu dnia tj. pomiędzy godz. 9.00 a 13.00 i kilku po godz. 18.00 oraz w weekendy. Decyzja dotycząca uruchomienia dodatkowych kursów autobusu linii nr 164 zostanie podjęta przez Zarząd Transportu Miejskiego po dokładnym przeanalizowaniu zapotrzebowania wśród mieszkańców. Tym samym, ponownie przeanalizowana zostanie możliwość lepszego skoordynowania rozkładów jazdy linii nr 164 i 118 z innymi połączeniami realizowanymi przez ZTM, ze względu na możliwość płynnego przesiadania się mieszkańców na dalszy transport komunikacyjny w kierunku pozostałych dzielnic Gdańska.

Sporym utrudnieniem dla mieszkańców dzielnicy stała się również nad wyraz eksploatowana ul. Piotrkowska, która jest swoistym skrótem łączącym ul. Warszawską z ul. Świętokrzyską, jako alternatywa dla al. V. Havla i początkowego odcinka ul. Świętokrzyskiej. Wzmożona komunikacja samochodowa przez ul. Piotrkowską powoduje zatrzymanie ruchu i korek na ul. Warszawskiej (od zjazdu z al. V. Havla do skrzyżowania z ul. Piotrkowską). Sytuacja oraz możliwości rozwiązania ww. problemu zostaną przeanalizowane przez jednostki miejskie odpowiedzialne za komunikację drogową, w tym: oznakowanie drogowe, urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz drogową sygnalizację świetlną.

 

Opracowała: Angela Dubielska/ Referat Komunikacji Społecznej WPIKS

***