Portal Miasta Gdańska
PL | EN | DE

Ustalenia z wizyty Prezydenta w dzielnicy Ujeścisko–Łostowice w dniu 28 października 2015 r. oraz fotorelacja

Spacer po dzielnicy jest jednym z elementów przygotowań do spotkań Prezydenta z mieszkańcami Gdańska w ramach nowego cyklu "Twoja dzielnica - Twój Gdańsk" i ma na celu identyfikację potrzeb mieszkańców dzielnicy. Ostatni spacer Prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza odbył się 28 października 2015 r.

A
A
Ostatnia aktualizacja: 13 stycznia 2016 r.Data publikacji: 17 listopada 2015 r.

Ustalenia ze spaceru z Prezydentem Miasta Gdańska w dzielnicy Ujeścisko - Łostowice z dn. 28 października 2015 r. zostały przekazane poszczególnym jednostkom Miasta według właściwości.

1)      Zarząd Dróg i Zieleni w Gdańsku

 • remont ul. Łódzkiej na odcinku od skrzyżowania ul. Łódzkiej z ul. Przemyską do skrzyżowania
  ul. Łódzkiej z ul. Płocką. Realizacja w 2016 r.
 • ul. Łódzka – na wysokości sygnalizacji świetlnej z możliwością skrętu w al. V. Havla – konieczność przeanalizowania możliwości utworzenia lewoskrętu dla samochodów jadących od strony ul. Przemyskiej/Płockiej.
 • przystanek autobusowy Kielecka dla komunikacji w kierunku Chełmu – konieczność przeanalizowania możliwości utworzenia zatoczki autobusowej oraz ustawienia wiaty przystankowej z realizacją w 2016 r.
 • przystanek autobusowy Ujeścisko (w kierunku przystanku Jeleniogórska) – konieczność przeanalizowania możliwości utworzenia zatoczki autobusowej – do wykonania w 2016 r.
 • skrzyżowanie ul. Łódzkiej z ul. Warszawską oraz ul. Warszawskiej z ul. Cedrową – utworzenie dwóch małych rond do realizacji w 2016 r.
 • skrzyżowanie (z sygnalizacją świetlną) - potrzeba utworzenia lewoskrętu, wjazdu z ul. Warszawskiej w ul. Piotrkowską - wykonanie do końca 2016 r.
 • przeanalizowanie możliwości utworzenia małego ronda przy Szkole Podstawowej nr 12
  (ul. Człuchowska) – ewentualna realizacja w 2016 r.
 • utworzenie zatoczek parkingowych przy Szkole Podstawowej nr 12 (pasy zielone wzdłuż całej
  ul. Człuchowskiej przyległe do terenów SP 12 i przedszkola) – realizacja w 2016 r.
 • poszerzenie schodów przy przejściu dla pieszych (ul. Człuchowska, przy Szkole Podstawowej nr 12) oraz poszerzenie/wydłużenie barierek przy przejściach dla pieszych – realizacja 2016 r.
 • doraźne wycięcie krzewów i trawy przy ul. Świętokrzyskiej – nieoświetlony dojazd do
  ul. Bieszczadzkiej (dz. nr 154 i 155, obręb 74).

2)      Wydział Programów Rozwojowych

 • ul. Wieżycka – wykonanie drogi wraz z poboczem/chodnikiem w 2016 r. w ramach programu modernizacji dróg lokalnych.
 • ul. Świętokrzyska – dojazd do ul. Bieszczadzkiej: zostanie wykonana nawierzchnia drogowa z oświetleniem w 3 lub 4 kwartale 2016 r.

3)      Gdańskie Melioracje

 • wykonanie fontanny w obiegu zamkniętym – zbiornik Warszawska - staw pomiędzy ul. Łódzką i Warszawską.
 • wykonanie fontanny w obiegu zamkniętym – zbiornik Jeleniogórska – we współpracy z Gdańskim Towarzystwem Budownictwa Społecznego. Realizacja 2016 r.


Przygotowała Angela Dubielska/ Referat Komunikacji Społecznej WPIKS

FOTORELACJA: https://www.gdansk.pl/urzad/galeria?c=4052

***