Portal Miasta Gdańska
PL | EN | DE

Nowa Bulońska Północna. Praca na placu budowy wre

Mija siódmy miesiąc budowy nowej drogi, a także nowej linii tramwajowej, która połączy dzielnicę Piecki-Migowo z południowymi dzielnicami Gdańska. Intensywne prace ziemne można zaobserwować m.in. przy ul. Jabłoniowej i Kartuskiej. Co dzieje się obecnie na placu budowy?

A
A
Na placu budowy Nowej Bulońskiej Północnej można zaobserwować już pierwsze 'zarysy' powstającej drogi
Na placu budowy Nowej Bulońskiej Północnej można zaobserwować już pierwsze zarysy powstającej drogi
Jerzy Pinkas/www.gdansk.pl

Jak informuje Agnieszka Zakrzacka z Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdańska, na odcinku istniejącej ul. Bulońskiej wykonano już ścieżki rowerowe, które przekazano pod zarząd gdańskiego ZDiZ. Poza tym na odcinku od ul. Bulońskiej do wysokości wiaduktu wykonano podbudowy pod jezdnię: trwają tu prace brukarskie, układanie krawężników oraz prace związane z warstwą drenażową w torowisku. Prowadzone są też roboty związane z przygotowaniem wpustów deszczowych i przygotowanie pod układanie warstw nawierzchni. Przy planowanym moście trwa z kolei palowanie pod podpory.

- Na odcinku od wiaduktu do ul. Kartuskiej wykonywane są nasypy, kanalizacja deszczowa oraz wodociąg. Przystąpiono również do wykonania podbudowy pod jezdnię oraz ustawienia krawężników – wylicza Zakrzacka. - Od ul. Jabłoniowej, przy skrzyżowaniu z ul. Kartuską, prowadzone są roboty na kanalizacji deszczowej, a także układane są kable trakcyjne. Równolegle trwają roboty ziemne związane z wykonaniem nasypu wzdłuż ul. Kartuskiej.

Na pętli przy ul. Warszawskiej i Jabłoniowej kontynuowane są natomiast roboty ziemne, układanie sieci CO, a także prace przy kanalizacji deszczowej.

Jeszcze przez kilka tygodni kierowcy muszą liczyć się z utrudnieniami w ruchu na wysokości skrzyżowania ulic Jabłoniowej i Kartuskiej.

- Wprowadzona w lipcu tymczasowa organizacja ruchu w rejonie ul. Jabłoniowej (przy wjeździe do straży pożarnej) i Kartuskiej, z uwagi na występowanie niekorzystnych warunków gruntowych oraz konieczność przebudowy kanalizacji deszczowej, została wydłużona. Zakładamy, że przy sprzyjających warunkach pogodowych obowiązująca obecnie organizacja ruchu potrwa jeszcze 1,5 miesiąca. Z uwagi na okres jesienny termin ten może ulec zmianie – zastrzega Agnieszka Zakrzacka. - Przedłużające się prace w rejonie ul. Jabłoniowej nie wpływają jednak na wydłużenie terminu zakończenia całej inwestycji. Obecnie cały proces inwestycyjny przebiega zgodnie z harmonogramem.

Ze względu na dodatkowe prace, jakie trzeba wykonać na wysokości skrzyżowania ul. Jabłoniowej i Kartuskiej, utrudnienia w ruchu potrwają tu kilka tygodni dłużej niż początkowo zakładano
Ze względu na dodatkowe prace, jakie trzeba wykonać na wysokości skrzyżowania ul. Jabłoniowej i Kartuskiej, utrudnienia w ruchu potrwają tu kilka tygodni dłużej niż początkowo zakładano
Jerzy Pinkas/www.gdansk.pl

Ulica Nowa Bulońska Północna powinna być gotowa jesienią 2019 r. Nowa ulica będzie liczyć 2,7 km długości. Połączy ona istniejącą ul. Bulońską z ul. Jabłoniową. W ramach inwestycji powstanie też dwutorowa linia tramwajowa (o długości 2,6 km), która swój początek będzie miała przy istniejącej linii tramwajowej na skrzyżowaniu ul. Bulońskiej i Myśliwskiej. Na trasie przetnie m.in. ulice Stolema i Kartuską, a kończyć się będzie na wysokości skrzyżowania z ul. Warszawską i Jabłoniową. Wzdłuż nowej ulicy zaplanowano cztery przystanki komunikacji miejskiej.

Powstanie też droga rowerowa z infrastrukturą towarzyszącą - od skrzyżowania ulicy Bulońskiej z ulicą Myśliwską do skrzyżowania ulicy Jabłoniowej i Warszawskiej.

Nowa Bulońska będzie jedną jezdnią dwupasową (ale zachowana zostanie rezerwa terenu pod budowę drugiej jezdni), dwukierunkową o szerokości siedmiu metrów, z jednostronnym chodnikiem.

W ramach inwestycji powstanie też węzeł integracyjny tramwajowo – autobusowy tzw. "węzeł Ujeścisko" wraz z parkingiem dla samochodów osobowych i rowerów oraz węzeł przesiadkowy tramwajowo - autobusowy tzw. "węzeł Zabornia". Zaplanowano też budowę lub przebudowę odcinków ulic m.in.: Myśliwskiej, Nowej Wołkowyskiej, Myśliwskiej Południowej, Stolema, Kartuskiej, Limbowej, łącznice węzła z ul. Armii Krajowej, tzw. Nową Warszawską i tzw. Nową Jabłoniową. Na przystankach tramwajowych oraz na węźle integracyjnym "Ujeścisko" zbudowane zostaną zadaszone parkingi rowerowe, a nad potokiem Siedleckim powstanie most (drogowy, tramwajowy). Koszt całego projektu to 192 mln zł, z czego dofinansowanie unijne wynosi 58,5 mln zł.

Kamila Grzenkowska (0)
www.gdansk.pl
***