Ratusz Głównego Miasta
PORTAL MIASTA GDAŃSKA

Ratusz Głównego Miasta

Ratusz Głównego Miasta

Ratusz Głównego Miasta, wspaniała siedziba władz Miasta, to obiekt pełen wielokulturowych nawiązań. Już sama jego forma architektoniczna, a przynajmniej jej ogólny kształt i istotne elementy dekoracji są nawiązaniem do "Domu Hanzeatów" (Osterlinghaus) w Brugii. Przy kolejnych przebudowach i zmianach wystroju ratusza pracowali liczni artyści i rzemieślnicy, z których wielu przybyło z daleka. Dirk Daniels, miejski budowniczy, przybysz z niderlandzkiej Zelandii, zaprojektował wspaniały hełm na ratuszowej wieży.

Warto wspomnieć, że hełm wielokondygnacyjny hełm ratusza jest przykładem rozwiązania zwanego speeltoren, i to nie byle jakim, bo drugim w ogóle, a pierwszym poza Niderlandami.Johannes Moer (Moor), ludwisarz z 's-Hertogenbosch w Północnej Brabancji, odlał dzwony dla umieszczonego na wieży w połowie XVI w. karylionu. 37 nowych dzwonów karylionu, umieszczonych na wieży ratusza w 2000 r. powstało w ludwisarni Koninklijke Eijsbouts w Asten, miejscowości położonej również w Północnej Brabancji, niedaleko 's-Hertogenbosch. Flamandzcy kamieniarze Hendrik Linthe i Cornelius Brun wykonali balustradę na wschodnim szczycie, dekorując ją tradycyjną gdańską triadą herbową. Przebudowę gotyckich fasad w duchu manieryzmu nadzorował flamandzki architekt Anton van Obberghen. Wilhelm van der Meer z Gandawy wykonał wspaniały kominek dla Letniej Sali Rady, zwanej "Czerwoną". Dekoracja malarska Sali Czerwonej powstała pod pędzlem Izaaka van den Blocke'a, członka flamandzkiej rodziny gdańskich artystów i rzemieślników oraz Hansa Vredemana de Vries z Fryzji. Dzieło obu malarzy nadaje wnętrzu niepowtarzalny charakter kompozycji przez setki nawiązań, symboli i znaczeń, wśród których wiele ma swoje źródła w dalekich kulturach. W Sali Rady zobaczyć możemy obok mitologicznych postaci i personifikacji rozmaitych pojęć także rzymskich cesarzy i polityków, Aleksandra Wielkiego, żydowskich królów Jozafata, Dawida i Salomona, a nawet zabójcę Cezara, Brutusa. W centrum stropu, na obrazie "Apoteoza Gdańska", szlak Wisły prowadzi wzrok patrzącego aż ku dość dalekiemu Krakowowi, a na statkach w porcie powiewają flagi różnych państw. Podobno inspiracją dla urządzenia Sali Czerwonej były wnętrza pałacu dożów w Wenecji, które oglądał goszcząc w Italii burmistrz Speyman.

Wśród patronów 37 dzwonów nowego karylionu ratusza odnajdujemy również postaci związane z obecnością w Gdańsku przedstawicieli innych kultur lub ich dzieł. Są nimi: Lesser Giełdziński - żydowski kupiec i kolekcjoner, Leopold von Winter pruski nadburmistrz Gdańska, Jakob Kabrun - kolekcjoner i fundator teatru w Gdańsku rodem ze Szkocji, rodzina van den Blocków, artyści i rzemieślnicy pochodzący z Flandrii, Giovanni Bonifacio - włoski bibliofil, Anthon van Obberghen -  architekt rodem z Flandrii, Johannes Moor - ludwisarz z Brabancji, twórca pierwszego karylionu i św. Wojciech Sławnikowic - czeski biskup-męczennik.
Zegar słoneczny, umieszczony na południowo-wschodnim narożniku ratusza, powstały w II poł, XVI w. nosi napis informujący, że jest to "zegar astronomiczny starożytnych Babilończyków i Italczyków".