PORTAL MIASTA GDAŃSKA
PL | EN | DE
Informacje o dzielnicy Suchanino
Aniołki Osowa Matarnia Kokoszki Oliwa Żabianka... PrzymorzeMałe Ujeścisko-Łostowice Orunia Górna-Gdańsk Południe VII Dwór PrzymorzeWielkie Brętowo Jasień Orunia- Św. Wojciech-Lipce Olszynka Śródmieście Rudniki Stogi Wyspa Sobieszewska Krakowiec-Górki Zachodnie WrzeszczGórny PieckiMigowo Chełm Siedlce Młyniska Przeróbka Suchanino Letnica NowyPort Brzeźno WrzeszczDolny ZaspaRozstaje ZaspaMłyniec
Suchanino
Powierzchnia: 1,44 km2
Liczba ludności: 10146 osób
Gęstość zaludnienia: 7046 os/km2
Radni miejscy w dzielnicy
Aniołki, Siedlce, Wzgórze Mickiewicza, Suchanino, Piecki-Migowo, Jasień
Dzielnicowe telefony alarmowe

Gdańskie Centrum Kontaktu
przyjmuje zgłoszenia przez całą dobę
pod nr tel.: 58 52 44 500
email: kontakt@gdansk.gda.pl

Gdańskie Centrum Kontaktu (Dyżurny Inżynier Miasta) przyjmuje zgłoszenia dotyczące wszelkich nieprawidłowości funkcjonowania elementów infrastruktury miasta i przekazuje dyspozycje odpowiednim służbom. W przypadku gdy sprawa dotyczy terenu nie znajdującego się w zakresie działań Urzędu Miejskiego w Gdańsku i jego jednostek, GCK informuje osobę zgłaszającą, do jakiej instytucji zwrócić się w konkretnej sytuacji.

Straż Miejska
Referat Dzielnicowy V
tel. 58 322 52 04
ul. Wilanowska 2
Kierownik Referatu – Adam Bieliński
Referat czynny w godzinach 07:00 - 15:00
strazmiejska.gda.pl
Komisariat Policji VIII w Gdańsku
tel. 58 321 68 22
ul. Kartuska 245
Komendant komisariatu – mł. insp. Adam Wójciki

www.gdansk.policja.gov.pl
Rada dzielnicy Suchanino
Skład Rady Dzielnicy
 • Przewodnicząca Zarządu Dzielnicy 
  Okuniewska Ewa

 • Zastępca Przewodniczącego Zarządu Dzielnicy 
  Lachowska Maria

 • Przewodniczący Rady Dzielnicy 
  Grabowski Juliusz

 • Zastępca Przewodniczącego Rady Dzielnicy

 • Bartczak-Szabat Dorota
 • Borkowska Ewelina
 • Cegliński Tomasz
 • Chrzanowski Mateusz
 • Grygiel Dominik
 • Madany Marcin
 • Stocki Orest
 • Szkiel Paweł
 • Szymańska Oliwia
 • Treder Bartosz
 • Woźniak Małgorzata
 • Wójcik Sebastian
Kontakt

Siedziba
Paderewskiego 4/35, 80-170 Gdańsk

Telefon/fax.
58 573-41-83, 500 596 616

E-mail: 
suchanino@radadzielnicy.gdansk.pl

Portal

Facebook
Rada Dzielnicy Suchanino 

Dyżury
co drugi wtorek 18:00-19:00

Warsztaty w dzielnicy Suchanino

Warsztaty w dzielnicy Suchanino
W dniu 8 września 2016 r. w sali Szkoły Podstawowej nr 42 przy ul. Czajkowskiego 1 odbyły się warsztaty, których głównym celem jest przeanalizowanie szerokiego zakresu spraw będących w kręgu zainteresowań wszystkich mieszkańców dzielnicy oraz podsumowanie potrzeb i wyzwań stojących przed zaangażowanymi podmiotami. W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele jednostek miejskich (Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska, Biuro Rozwoju Gdańska, Zarząd Dróg i Zieleni, Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, Straż Miejska) oraz

Dzielnica Suchanino to jedna z najspokojniejszych dzielnic Gdańska, w której mamy jedną Spółdzielnię Mieszkaniową „Suchanino”, liczną wysoką i niską zabudowę wielorodzinną, jak również skupiska domków jednorodzinnych.

Suchanino to również bardzo dobra lokalizacja na mapie Gdańska i skomunikowanie z centrum Wrzeszcza i Śródmieścia. Dogodne połączenie z głównymi trasa – Kartuską, Armii Krajowej czy obwodnicą Trójmiasta. Bliskość uczelni wyższych, w tym Politechniki Gdańskiej czy Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego oraz sąsiedztwo Gdańskiego Parku Naukowo-Technologicznego. To tu funkcjonują dwa przedszkola publiczne oraz trzy niepubliczne, szkoła podstawowa i gimnazjum. Wszystkie placówki edukacyjne starają się wychodzić naprzeciw potrzebom mieszkańców i chętnie włączają się do współpracy w ramach projektów aktywizujących i integrujących lokalną społeczność. Dysponują wachlarzem ciekawych zajęć zarówno dla dzieci, młodzieży jak i dla seniorów.

Kilka dni temu dzięki mieszkańcom Suchanina został złożony w Urzędzie Miejskim wniosek o zorganizowanie wyborów do Rady tej dzielnicy. Grupa osób inicjujących proces wyborów do Rady Dzielnicy, ochoczo wzięła udział w czwartkowych warsztatach. Wskazali oni na pilną potrzebę utworzenia nowych miejsc parkingowych, szczególnie w rejonie ul. Kamieńskiego – co było jednym z dyskutowanych tematów podczas spaceru Prezydenta Miasta Gdańska po Suchaninie w dniu 6 września br.

Bardzo dużą luką w zacieśnianiu relacji społecznych między mieszkańcami, jest brak miejsca wspólnej integracji stworzonego na wzór domu sąsiedzkiego. Wskazane pilne spotkanie w tej sprawie z Referatem Współpracy w Wydziale Rozwoju Społecznego UMG.

Wskazano również na potrzebę utworzenia dla mieszkańców parku, miejsca małej rekreacji jako miejsca spotkań i odpoczynku wielu pokoleń. Przykładowym terenem do zaadoptowania pod przestrzeń wypoczynkową jest obszar w rejonie ul. Kurpińskiego (za posesją nr 22). We współpracy z Biurem Rozwoju Gdańsk należy sprawdzić kwestię przeznaczenia gruntów w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego.

Spore emocje wywołały kwestie zaśmiecania przez mieszkańców terenów zielonych m.in. po byłych ogródkach działkowych. Zwrócono uwagę na potrzebę przeprowadzenia kampanii edukacyjnej wśród mieszkańców dzielnicy z zakresu segregacji odpadów z uwzględnieniem odpadów zielonych oraz informacji dot. punktów zbiórki selektywnej.

Angela DubielskaUrząd Miejski w GdańskuWydział Promocji i Komunikacji SpołecznejReferat Komunikacji Społecznej
Angela Dubielska - najnowsze