Portal Miasta Gdańska
PL | EN | DE

Warsztaty w dzielnicy Suchanino

W dniu 8 września 2016 r. w sali Szkoły Podstawowej nr 42 przy ul. Czajkowskiego 1 odbyły się warsztaty, których głównym celem jest przeanalizowanie szerokiego zakresu spraw będących w kręgu zainteresowań wszystkich mieszkańców dzielnicy oraz podsumowanie potrzeb i wyzwań stojących przed zaangażowanymi podmiotami. W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele jednostek miejskich (Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska, Biuro Rozwoju Gdańska, Zarząd Dróg i Zieleni, Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, Straż Miejska) oraz

A
A

Dzielnica Suchanino to jedna z najspokojniejszych dzielnic Gdańska, w której mamy jedną Spółdzielnię Mieszkaniową „Suchanino”, liczną wysoką i niską zabudowę wielorodzinną, jak również skupiska domków jednorodzinnych.

Suchanino to również bardzo dobra lokalizacja na mapie Gdańska i skomunikowanie z centrum Wrzeszcza i Śródmieścia. Dogodne połączenie z głównymi trasa – Kartuską, Armii Krajowej czy obwodnicą Trójmiasta. Bliskość uczelni wyższych, w tym Politechniki Gdańskiej czy Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego oraz sąsiedztwo Gdańskiego Parku Naukowo-Technologicznego. To tu funkcjonują dwa przedszkola publiczne oraz trzy niepubliczne, szkoła podstawowa i gimnazjum. Wszystkie placówki edukacyjne starają się wychodzić naprzeciw potrzebom mieszkańców i chętnie włączają się do współpracy w ramach projektów aktywizujących i integrujących lokalną społeczność. Dysponują wachlarzem ciekawych zajęć zarówno dla dzieci, młodzieży jak i dla seniorów.

Kilka dni temu dzięki mieszkańcom Suchanina został złożony w Urzędzie Miejskim wniosek o zorganizowanie wyborów do Rady tej dzielnicy. Grupa osób inicjujących proces wyborów do Rady Dzielnicy, ochoczo wzięła udział w czwartkowych warsztatach. Wskazali oni na pilną potrzebę utworzenia nowych miejsc parkingowych, szczególnie w rejonie ul. Kamieńskiego – co było jednym z dyskutowanych tematów podczas spaceru Prezydenta Miasta Gdańska po Suchaninie w dniu 6 września br.

Bardzo dużą luką w zacieśnianiu relacji społecznych między mieszkańcami, jest brak miejsca wspólnej integracji stworzonego na wzór domu sąsiedzkiego. Wskazane pilne spotkanie w tej sprawie z Referatem Współpracy w Wydziale Rozwoju Społecznego UMG.

Wskazano również na potrzebę utworzenia dla mieszkańców parku, miejsca małej rekreacji jako miejsca spotkań i odpoczynku wielu pokoleń. Przykładowym terenem do zaadoptowania pod przestrzeń wypoczynkową jest obszar w rejonie ul. Kurpińskiego (za posesją nr 22). We współpracy z Biurem Rozwoju Gdańsk należy sprawdzić kwestię przeznaczenia gruntów w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego.

Spore emocje wywołały kwestie zaśmiecania przez mieszkańców terenów zielonych m.in. po byłych ogródkach działkowych. Zwrócono uwagę na potrzebę przeprowadzenia kampanii edukacyjnej wśród mieszkańców dzielnicy z zakresu segregacji odpadów z uwzględnieniem odpadów zielonych oraz informacji dot. punktów zbiórki selektywnej.

Angela Dubielska (0)
Urząd Miejski w Gdańsku
Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej
Referat Komunikacji Społecznej
***