PORTAL MIASTA GDAŃSKA

Kim jesteśmy?

Kim jesteśmy?
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl

Jesteśmy społecznym komitetem celebrującym stulecie praw wyborczych kobiet. Powstałyśmy, by upamiętnić i świętować nadanie praw politycznych kobietom w Polsce.

Reprezentujemy ważne dla nas wartości, ale również instytucje oraz organizacje, które dają nam mandat, aby wspólnie działać.

Dlatego powołałyśmy Trójmiejski i Pomorski zespół Obchodów Stulecia, który inicjuje i koordynuje działania na rzecz równości kobiet i mężczyzn.

Dwa lata temu, podczas 12. Manify Trójmiejskiej zrodził się pomysł Obchodów. Nasze babki w listopadzie 1918 roku, domagały się praw politycznych uderzając parasolkami w parapet Marszałka Piłsudskiego. Ten symbol oporu przypominały reprezentantki Trójmiejskiej Akcji Kobiecej uczestnicząc w gdańskiej Paradzie Niepodległości, 11 listopada 2016 roku. Polki wciąż nie składają swoich parasolek.

Dzisiaj, w 2018 działamy oddolnie, jesteśmy nieformalną grupą, której zależy na zmianie społecznej i uwrażliwianiu na równość podczas wydarzeń wpisujących się w Obchody. Mamy nadzieję, że naszą misją i wizją zachęcimy Was do tego, abyście dołączyli do naszego społecznego działania.

Obchody 100-lecia Praw Wyborczych Kobiet w Polsce w 2018 roku chcemy zorganizować jako całoroczny cykl wydarzeń celebrujących i wzmacniających ideę równości kobiet, mężczyzn i osób bez różnicy płci (Dekret o ordynacji wyborczej do Sejmu Ustawodawczego podpisany przez Marszałka Józefa Piłsudskiego, 28 listopada 1918. Artykuł 1. „Wyborcą do Sejmu jest każdy obywatel państwa bez różnicy płci, który do dnia ogłoszenia wyborów ukończył 21 lat”). Trójmiejskie oraz Pomorskie Obchody organizują i wspierają środowiska oraz osoby, działające na rzecz równości i różnorodności.

Dzięki współpracy, różnorodności, cykliczności i synergii Obchodów poszczególne wydarzenia są atrakcyjne i dostępne dla wielu grup odbiorczyń oraz odbiorców. Obchody 2018 wspierają kluczowe dla Polski głęboko demokratyczne procesy, ukierunkowane na przeciwdziałanie dyskryminacji ze względu na płeć i inne przesłanki dyskryminacyjne. Przyczyniają się do budowania społeczności otwartej, przyjaznej i solidarnej. 

Cele Pomorskich Obchodów 100-lecia Praw Wyborczych Kobiet w Polsce:

 1. Celebrowanie idei równouprawnienia kobiet i mężczyzn w życiu społecznym oraz wzmacnianie kobiet;

 2. Dedykowanie wydarzeń różnorodnym odbiorcom/czyniom uwzględniając grupy defaworyzowane;

 3. Łączenie trójmiejskich środowisk oraz mieszkańców/mieszkanek działających na rzecz praw człowieka, solidarności społecznej, równości kobiet i mężczyzn oraz zapewnienie trwałych zmian społecznych.


Na co zwracamy uwagę:

 • szukamy różnorodności dlatego równoprawnie traktujemy wydarzenia kulturalne, sportowe, społeczne, naukowe itp.;

 • chcemy świętować przez cały rok - czym więcej wydarzeń, tym ciekawiej;

 • zachęcamy organizacje z różnych części Trójmiasta i Pomorza, aby się włączać. Nie wszystko musi "dziać się" w śródmieściu Gdańska, Sopotu lub Gdyni;

 • Stawiamy na włączanie bez względu na płeć, wiek, pochodzenie etniczne i narodowe, wyznanie, poziom sprawności, orientacje psychoseksualną czy status materialny;

 • na międzykulturowość i antydyskryminację;

 • świętujemy i szukamy pozytywnego wydźwięku każdego wydarzenia.


Wierzymy, że lista organizacji oraz osób zaangażowanych we wspólne działanie na rzecz równości kobiet i mężczyzn w 2018 roku na Pomorzu może być naprawdę długa. Dołącz do nas!

 1. Centrum Praw Kobiet

 2. Stowarzyszenie WAGA

 3. Gdańska Rada ds. Równego Traktowania

 4. Instytut Kultury Miejskiej

 5. Teatr Szekspirowski

 6. Stowarzyszenie na rzecz osób LGBT Tolerado

 7. Trójmiejska Akcja Kobieca

 8. Świetlica Krytyki Politycznej w Trójmieście

 9. Metropolitanka

 10. Europejskie Centrum Solidarności

 11. Urząd Miejski w Gdańsku

 12. Kobiety Wędrowne

 13. Miejska Biblioteka Publiczna w Sopocie

 14. Urząd Miasta Sopot

 15. Laboratorium Innowacji Społecznych w Gdyni

 16. Urząd Miasta Słupsk

 17. Centrum Inicjatyw Obywatelskich w Słupsku

 18. Kobiecy Słupsk

 19. Kongres Kobiet

 20. Gdański Archipelag Kultury / Klub Winda


Sto lat niepodległej Polski, to sto lat praw wyborczych kobiet!