Portal Miasta Gdańska
PL | EN | DE

A
A

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Gdańska to najważniejszy miejski dokument strategiczny. Z jego projektem można zapoznać się na niniejszej stronie.  

Dokument, nad którym obecnie trwają prace, jest już trzecim tego rodzaju gdańskim opracowaniem. Poprzednie zostało uchwalone w 2007 roku. Intensywny rozwój miasta oraz zmiany w prawie sprawiły, że konieczne stało się stworzenie nowego studium. Obok zespołu Biura Rozwoju Gdańska w prace nad nim była  zaangażowana Rada Studium (zespół fachowców, który służył projektantom wsparciem merytorycznym). Projekt studium był również konsultowany z mieszkańcami. - W sumie zorganizowaliśmy 98 różnego rodzaju działań partycypacyjnych, w trakcie których zapoznaliśmy się z oczekiwaniami mieszkańców oraz przedstawiliśmy nasze wizje rozwoju Gdańska. Staraliśmy się znaleźć rozwiązania, które pogodzą indywidualne interesy z dobrem wspólnym – mówi Edyta Damszel-Turek, Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska.

Na etapie prac nad projektem łącznie wpłynęło blisko tysiąc wniosków od gdańszczan, z czego sześćdziesiąt procent uwzględniono. Projekt studium wraz z prognozą oddziaływania na środowisko został wyłożony do publicznego wglądu na przełomie października i listopada 2017 roku. Dokumenty były udostępnione na stronie internetowej oraz w siedzibie BRG. 7 listopada odbyła się dyskusja publiczna, a do 12 grudnia 2017 r. można było składać uwagi. Łącznie wpłynęło ich 332, z czego 240 spełniło wymogi formalne. Poniżej jest dostępny projekt studium, projekt rozpatrzenia uwag oraz pozostałe dokumenty i prezentacje związane z pracami nad studium.

Data publ.Nazwa dokumentuPobierz
2018-03-13 Rozpatrzenie uwag do prognozy oddziaływania na środowisko Pobierz [pdf]
2018-03-13 Rozpatrzenie uwag do projektu studium Pobierz [pdf]
2018-02-23 Uwagi złożone po terminie Pobierz [pdf]
2018-03-06 Prezentacja ze spotkania dotycząca studium oraz projektu rozpatrzenia uwag Pobierz [pdf]
2017-11-15 Protokół z dyskusji publicznej Pobierz [pdf]
2017-11-07 Prezentacja z dyskusji publicznej Pobierz [pdf]
2017-10-23 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Gdańska o wyłożeniu do publicznego wglądu Pobierz []
2017-10-23 Projekt Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Pobierz [pdf]
2017-10-23 Prognoza oddziaływania na środowisko Pobierz [pdf]
2017-10-23 Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem Pobierz [pdf]
2017-10-23 Rysunek 1 - Uwarunkowania zagospodarowania przestrzennego Pobierz [pdf]
2017-10-23 Rysunek 2 - Kierunki zagospodarowania przestrzennego Pobierz [pdf]
2017-10-23 Rysunek 3 - Środowisko Pobierz [pdf]
2017-10-23 Rysunek 4 - Ochrona dziedzictwa kulturowego Pobierz [pdf]
2017-10-23 Rysunek 5 - Systemy wodociągowo-kanalizacyjne Pobierz [pdf]
2017-10-23 Rysunek 6 - Systemy energetyczne i telekomunikacyjne Pobierz [pdf]
2017-10-30 Sposób rozpatrzenia opinii niewymaganych ustawowo do projektu SUIKZP Pobierz [pdf]
2017-10-30 Sposób rozpatrzenia opinii ustawowych do projektu SUIKZP Pobierz [pdf]
2017-10-30 Sposób uwzględnienia postulatów zawartych w treści pism uzgadaniających projekt Pobierz [pdf]
2017-07-05 Stanowiska BRG odnośnie pism składanych do projektu Pobierz [pdf]
2017-06-14 Prezentacja z trzech spotkań informacyjnych Pobierz [pdf]
2017-06-09 Rozstrzygnięcie wniosków składanych do Studium Pobierz [pdf]