Portal Miasta Gdańska
PL | EN | DE

Transport – ważny temat w przestrzeni Gdańska

24 marca 2016 roku w Biurze Rozwoju Gdańska odbyło się Posiedzenie Zespołu Doradczego ds. Mobilności i Transportu przy Prezydencie Miasta Gdańska. Omówiona zostały uwarunkowania i założenia do nowego Studium dla Gdańska.

A
A

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, to jeden z najważniejszych dokumentów planistycznych każdego miasta, określającym gdzie można realizować nowe inwestycje czy miejsca pracy oraz w jaki sposób będą skomunikowane. Prace nad nowym Studium dla Gdańska rozpoczęły się z początkiem 2015 roku. W efekcie będzie to już trzeci taki dokument, jednak pierwszy raz przygotowywany z bardzo szerokim udziałem mieszkańców Gdańska. Warto zaznaczyć, że od samego początku prac, odbyło się już w sumie kilkadziesiąt spotkań, debat, warsztatów i seminariów m.in. z mieszkańcami, Radami Dzielnic i wieloma ekspertami z różnych dziedzin wiedzy (wcześniej prowadzono kampanię informacyjną na szeroką skalę). To jednak nie koniec konsultacji. Tylko w przedostatnim tygodniu marca Biuro Rozwoju Gdańska przygotowało trzy spotkania eksperckie. Pierwsze z nich, które odbyło się 21 marca, dotyczyło możliwości rozwojowych funkcji przemysłowej, portowej i logistycznej na terenie Gdańska, drugie - 23 marca - nauki i szkolnictwa wyższego, z kolei na ostatnim spotkaniu – 24 marca - omawiano transport.  W efekcie wszystkich działań partycypacyjnych, wypracowany zostanie projekt założeń nowego Studium, który w ciągu kilku miesięcy zostanie przedstawiony mieszkańcom.

 

W spotkaniu uczestniczyli m.in. Zastępca Prezydenta ds. polityki komunalnej Piotr Grzelak, Zespół Doradczy ds. Mobilności i Transportu przy Prezydencie Miasta Gdańska, Miejska Komisja Urbanistyczno-Architektoniczna oraz Rada Studium.