Portal Miasta Gdańska
PL | EN | DE

Rusza kampania informacyjna przed przystąpieniem do prac nad Studium

Urbaniści z Biura Rozwoju Gdańska zapraszają Gdańszczan do dyskusji o przyszłości naszego miasta i współpracy przy budowie koncepcji jego przestrzennego rozwoju, która zostanie wyrażona w nowym Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy.

A
A

Urbaniści z Biura Rozwoju Gdańska zapraszają Gdańszczan do dyskusji o przyszłości naszego miasta i współpracy przy budowie koncepcji jego przestrzennego rozwoju, która zostanie wyrażona w nowym Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy. 

Złożone zagadnienia urbanistyczne nie są przedmiotem zainteresowania żadnego ze szczebli szkolnictwa, poza specjalistycznymi kierunkami studiów – architektury i gospodarki przestrzennej. Zaangażowanie mieszkańców w proces planistyczny, oparty na dialogu społecznym, wymaga zatem wsparcia w postaci przystępnej i zrozumiałej kampanii informacyjne. W odpowiedzi na to wyzwanie BRG podjęło działania na rzecz przygotowania takiej platformy wymiany informacji, która mieszkańcom dostarczy niezbędnej wiedzy z zakresu planowani przestrzennego, a urbanistom pomoże otworzyć się na społeczny sposób postrzegania przestrzeni i jej zagospodarowania.

Rozumiejąc, że zaangażowanie mieszkańców w proces planowania miasta jest nieodzownym elementem społeczeństwa obywatelskiego oraz fundamentem zrozumienia i poczucia współodpowiedzialności za podejmowane decyzje, zaplanowano szereg działań, zachęcających mieszkańców do aktywnego udziału w procesie prac nad Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz nad miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego

Celem kampanii jest wypracowanie gdańskiego modelu partycypacji społecznej
w planowaniu przestrzennym poprzez zaproszenie mieszkańców do dyskusji i współpracy.

- Będziemy rozmawiać o uwarunkowaniach, determinantach i możliwościach rozwoju przestrzennego Gdańska, który chcemy planować w odpowiedzi na potrzeby mieszkańców. Naszą ambicją jest również przybliżenie społeczeństwu dotychczasowych działań miasta jako transparentnej i zasadnej polityki przestrzennej – zachęca Barbara Pujdak, Zastępca Dyrektora BRG.           

Kampania informacyjna o Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz możliwościach udziału mieszkańców w procesie prac nad tym strategicznym dokumentem właśnie ruszyła!

Bieżące informacje dostępne są na: gdansk.pl/studium oraz facebook.com/BiuroRozwojuGdanska

Justyna Patyk (0)
Biuro Rozwoju Gdańska