Portal Miasta Gdańska
PL | EN | DE

Relacja z trzecich warsztatów urbanistycznych 10 czerwca br.

Trzecie ostatnie warsztaty urbanistyczne odbyły się 10 czerwca. Biorący udział w spotkaniu pracowali nad celami rozwoju przestrzennego Gdańska

A
A

Trzecie ostatnie warsztaty urbanistyczne odbyły się 10 czerwca. Biorący udział w spotkaniu pracowali nad celami rozwoju przestrzennego Gdańska.

 Warsztaty o godz. 17.00 rozpoczął prof. Piotr Lorens, który przypomniał czym jest studium oraz poinformował o partycypacyjnym charakterze warsztatów.

W dalszej kolejności uczestnicy zostali podzieleni na grupy robocze, w których pracowali nad określeniem zapisów rozwoju miasta. Zapisy odnosiły się do następujących sfer:  urbanistycznej, infrastrukturalnej, ekonomicznej, społecznej i środowiskowej. Każda z grup zajęła się problematyką wybranej przez siebie sfery wypełniając ankietę, w której należało na bazie wcześniejszych warsztatów określić 10 najważniejszych zapisów rozwoju miasta.

Kolejnym  punktem warsztatów urbanistycznych była prezentacja celów rozwoju przestrzennego miasta, które wynikają z kluczowych dokumentów strategicznych. Przedstawiciel BRG Adam Rodziewicz przedstawił cele zawarte w Strategii Gdańsk 2030 plus oraz w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Gdańska z 2007 r. Przedstawiciel FRAGu  p. Karol Spieglanin prezentował  kluczowe wnioski rozwojowe miasta w projekcie „Centrum- Reaktywacja”:. Jako ostatni wystąpili p. Justyna Martyniuk-Pęczek i p. Przemysław Kluz z Gdańskiej Fundacji Innowacji Społecznej i wyjaśnili  cele rozwoju wynikające z projektu „Quo vadis Gdańsku?”

Ostatnia część warsztatów  skupiła się na definiowaniu celów rozwoju przestrzennego miasta. Uczestnicy ponownie pracowali w grupach określając cele dot. wybranej przez siebie wcześniej sfery.

Po zaprezentowaniu wyników pracy poszczególnych grup, rozpoczęto głosowanie nad wyborem najważniejszych (kropka zielona) i najpilniejszych (kropka pomarańczowa) do realizacji celów.

Dokładne wyniki głosowania i wszystkie cele z poszczególnych sfer są dostępne na stronie www.brg.gda.pl