Portal Miasta Gdańska
PL | EN | DE

Rada Studium w działaniu

W piątek, 10 kwietnia drugi raz zebrali się członkowie Rady Studium, którą powołał Prezydent Paweł Adamowicz w celu wsparcia procesu tworzenia nowego Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Gdańska. Jednym z punktów spotkania był objazd wzdłuż granic miasta.

A
A

W piątek, 10 kwietnia drugi raz zebrali się członkowie Rady Studium, którą powołał Prezydent Paweł Adamowicz w celu wsparcia procesu tworzenia nowego Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Gdańska. Jednym z punktów spotkania był objazd wzdłuż granic miasta.

Rada Studium jest organem pomocniczym Prezydenta Miasta Gdańska. Powstała jako interdyscyplinarny zespół ekspertów reprezentujących różne konteksty urbanistyki. W jej skład wchodzą m.in. przedstawiciele biznesu, ekonomiści, architekci, projektanci zajmujący się komunikacją, geograf i socjolog. Swoją reprezentację w Radzie mają również organizacje pozarządowe, rady dzielnic i radni miejscy.

Drugie spotkanie Rady Studium podzielone zostało na trzy części. W pierwszej z nich członkowie Rady zapoznali się z programem konferencji urbanistycznej, którą 29 kwietnia 2015 r. organizuje Biuro Rozwoju Gdańska.

W dalszej części piątkowego spotkania członkowie Rady Studium zapoznali się z prezentacją dotyczącą strategii rozwoju miasta „Gdańsk 2030+”. Tematem jednego z programów operacyjnych strategii jest przestrzeń publiczna.

W drugiej części spotkania Rada uczestniczyła w objeździe wzdłuż granic Gdańska, który został zorganizowany na wniosek Pana Macieja Berendta. W trakcie podróży, członkowie Rady Studium mogli obejrzeć w przestrzenni miasta zagadnienia, którymi będą zajmować się podczas swoich obrad.