Portal Miasta Gdańska
PL | EN | DE

Rada Studium

A
A

Rada Studium jest organem pomocniczym Prezydenta Miasta Gdańska, powołanym w celu uspołecznienia procesu prac nad Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Gdańska. Jest zespołem interdyscyplinarnym, składającym się z ekspertów różnych profesji, którzy w ramach swej działalności zajmują się różnymi kontekstami urbanistyki: architektonicznym, transportowym, społecznym, ekonomicznym, kulturowym, ekologicznym.


Skład Rady Studium:

 •   prof. dr hab. inż. arch. Piotr Lorens, prof. Politechniki Gdańskiej (urbanista) – przewodniczący Rady Studium
 •   mgr inż. Maciej Berendt – Biuro Inżynierii Komunikacyjnej
 •   prof. dr hab. Piotr Dominiak – Profesor zwyczajny Politechniki Gdańskiej (ekonomista)
 •   Radna Aleksandra Dulkiewicz – Przewodnicząca Klubu PO 
 •   dr hab. Małgorzata Dymnicka – Politechnika Gdańska (socjolog)
 •   dr Jacek Friedrich – Uniwersytet Gdański (historyk) 
 •   Mateusz Hoppe – przedstawiciel organizacji pozarządowych
 •   mgr inż. arch. Paweł Wład. Kowalski – W. M Pracownia Projektowania Miasta
 •   Marian Menczykowski – przedstawiciel rad dzielnic
 •   dr hab. Iwona Sagan, prof.  Uniwersytetu Gdańskiego (geograf)
 •   mgr inż. Piotr Soyka – Prezes REMONTOWA HOLDING S.A
 •   Radny Grzegorz Strzelczyk – Przewodniczący Klubu PIS
 •   dr inż. arch. Wojciech Targowski – Politechnika Gdańska (architekt)