Portal Miasta Gdańska
PL | EN | DE

Powstała Rada Studium

W czwartek, 26 lutego z udziałem Prezydenta Pawła Adamowicza odbyło się pierwsze posiedzenie Rady Studium, gremium powołanego w celu wspierania udziału społeczeństwa w pracach nad nowym Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gdańska.

A
A

W czwartek, 26 lutego z udziałem Prezydenta Pawła Adamowicza odbyło się pierwsze posiedzenie Rady Studium, gremium powołanego w celu wspierania udziału społeczeństwa w pracach nad nowym Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gdańska.

Prezydent Adamowicz powołał Radę Studium, w skład której weszli eksperci różnych profesji, którzy w ramach swej działalności zajmują się różnymi kontekstami urbanistyki: architektonicznym, transportowym, społecznym, ekonomicznym, kulturowym, ekologicznym. Rada jest organem pomocniczym Prezydenta Miasta Gdańska, powołanym w celu uspołecznienia procesu prac nad Studium.

W czwartek, 26 lutego Prezydent Adamowicz spotkał się z członkami Rady na posiedzeniu inauguracyjnym. Na prośbę Prezydenta przewodniczącym Rady został prof. Piotr Lorens, urbanista z Politechniki Gdańskiej.

Skład Rady:

 • dr hab. inż. arch. Piotr Lorens, prof. Politechniki Gdańskiej (urbanista) – przewodniczący Rady Studium
 • dr hab. Małgorzata Dymnicka – Politechnika Gdańska (socjolog)
 • dr inż. arch. Wojciech Targowski – Politechnika Gdańska (architekt)
 • prof. dr hab. Piotr Dominiak – Profesor zwyczajny Politechniki Gdańskiej (ekonomista)
 • dr hab. Iwona Sagan, prof.  Uniwersytetu Gdańskiego (geograf)
 • dr Jacek Friedrich – Uniwersytet Gdański (historyk)
 • mgr inż. arch. Paweł Wład. Kowalski – W. M Pracownia Projektowania Miasta
 • mgr inż. Maciej Berendt – Biuro Inżynierii Komunikacyjnej
 • Radna Aleksandra Dulkiewicz – Przewodnicząca Klubu PO
 • Radny Grzegorz Strzelczyk – Przewodniczący Klubu PIS
 • mgr inż. Piotr Soyka – Prezes REMONTOWA HOLDING S.A
 • Mateusz Hoppe – przedstawiciel Gdańskiej Rady Organizacji Pozarządowych
 • przedstawiciel rad dzielnic – zostanie wyłoniony po wyborach do rad dzielnic

Prace nad zmianą Studium wsparte będą wieloma elementami partycypacji społecznej. Dla ekspertów i mieszkańców Gdańska zaplanowano m.in. konferencję panelową, warsztaty i publikację raportu o partycypacji.