Portal Miasta Gdańska
PL | EN | DE

Po warsztatach urbanistycznych - wyzwania i problemy rozwoju przestrzennego Gdańska

6 maja odbyły się pierwsze warsztaty urbanistyczne w ramach cyklu "Gdańsk w nowej perspektywie". Ich tematem były wyzwania i problemy rozwoju przestrzennego Gdańska.

A
A

6 maja odbyły się pierwsze warsztaty urbanistyczne w ramach cyklu "Gdańsk w nowej perspektywie", które zgromadziły ponad 100 uczestników. Ich tematem były wyzwania i problemy rozwoju przestrzennego Gdańska.

W ramach dyskusji w zespołach warsztatowych mieszkańcy wskazali najważniejsze wyzwania wynikające z płożenia Gdańska w strukturze metropolii, uwarunkowań przestrzennych, gospodarczych i ekonomicznych miasta, a także planowanych inwestycji. Zestawienie wyników ich prac dostępne jest w załącznikach 1A i 1B.

1A - Najważniejsze wyzwania rozwoju przestrzennego Gdańska - .pdf (14.74 MB)

1B - Najważniejsze wyzwania rozwoju przestrzennego Gdańska (uszeregowane) - .doc (92 KB)

Kolejne warsztaty już w najbliższą środę, 20 maja, od godziny 17:00. Będziemy rozmawiać o wizji rozwoju miasta w wymiarze przestrzennym. Punktem wyjścia będzie ocena głównych problemów rozwoju przestrzennego Gdańska wskazanych przez uczestników pierwszego spotkania. Każdy będzie mógł wskazać te kwestie, które uważa za najważniejsze oraz wymagające pilnego rozwiązania. Lista problemów dostępna jest w załącznikach 2A i 2B.

2A - Główne problemy rozwoju miasta - .pdf (3.98 MB)

2B - Główne problemy rozwoju miasta (uszeregowane) - .doc (32.5 KB)

Zapraszamy do zapoznania się z wynikami pierwszych warsztatów oraz do aktywnego udziału w kolejnych spotkaniach (20 maja, 10 czerwca).