Portal Miasta Gdańska
PL | EN | DE

Po drugich warsztatach urbanistycznych – wizja czy wizje jak kreować rozwój przestrzenny Gdańska?

Drugie warsztaty urbanistyczne „Gdańsk w nowej perspektywie odbyły się 20 maja. Uczestnicy warsztatów pracowali nad wyznaczeniem elementów przyszłej wizji rozwoju przestrzennego Gdańska.

A
A

Drugie warsztaty urbanistyczne „Gdańsk w nowej perspektywie odbyły się 20 maja. Uczestnicy warsztatów pracowali nad wyznaczeniem elementów przyszłej wizji rozwoju przestrzennego Gdańska.

Warsztaty rozpoczęto od przypomnienia wyzwań z jakimi powinno zmierzyć się nowe Studium, a które zostały wypracowane przez uczestników podczas pierwszych warsztatów.  Następnie podczas  15 minut każdy z uczestników musiał zdecydować i nadać ważność  (kropka czerwona) i pilność (kropka zielona) wybranym realizacjom. Punktacja oraz wyniki głosowania dostępne są w załącznikach poniżej.


wyniki głosowania nad wyzwaniami - ranking (51.58 KB)

wyniki głosowania nad wyzwaniami 1-54 (51.52 KB)

punktacja wyzwania (5.48 MB)


Kolejnym etapem warsztatów była  praca w zespołach warsztatowych, gdzie  mieszkańcy pracowali nad analizą SWOT dla  miasta – problem rozwoju przestrzennego, określając jego silne i słabe strony oraz szanse i zagrożenia. Wyniki tej pracy dostępne są w załącznikach poniżej.


analiza swot 1 (42.74 KB)

analiza swot 2 (35.9 KB)

analiza swot 3 (34.72 KB)

analiza swot 4 (33.71 KB)

analiza swot 5 (34.29 KB)

analiza swot 6 (34.03 KB)

analiza swot 7 (45.65 KB)

analiza swot 8 (33.21 KB)

analiza swot 9 (44.61 KB)

analiza swot 10 (35.85 KB)

analiza swot dla miasta problem rozwoju przestrzennego (1.37 MB)

Następnie po krótkich prezentacjach wizji miasta zapisanych w obowiązujących miejskich dokumentach strategicznych tj. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Gdańska i Strategia Rozwoju  Gdańska 2030 plus, projektach „Quo vadis Gdańsku?”,
„Centrum reaktywacja” oraz propozycji zmiany priorytetów rozwoju układu transportowego  dr Piotra Kuropatwińskiego,  metodą  „burzy mózgów” przystąpiono do określenia tych elementów które powinny złożyć się na wizję rozwoju przestrzennego Gdańska.  Efekty „burzy mózgów” znajdują się w poniższych załącznikach.

wizje oryginały (490.47 KB)

wizje tekst (34.48 KB)

Zachęcamy do zapoznania się z wynikami  drugich warsztatów urbanistycznych i zapraszamy na kolejne trzecie warsztaty urbanistyczne  10 czerwca br. podczas, których  omawiane będą cele rozwoju przestrzennego Gdańska.