Portal Miasta Gdańska
PL | EN | DE

Ostatnie Seminarium w ramach Studium

11 lutego 2016 roku, odbyło się ostatnie z trzech seminariów w ramach prac nad nowym Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego (SUiKZP). Biuro Rozwoju Gdańska omawiało kształtowanie terenów mieszkaniowych.

A
A

Prelegent spotkania, Marcin Turzyński, w szerokim zakresie omówił zagadnienia związane z dynamiką zmian liczby ludności, oraz liczby mieszkań i ich wielkości. Przedstawił również dokładną analizę chłonności terenów mieszkaniowych, czyli potencjalną, maksymalną liczbą mieszkańców mogących zasiedlić dany obszar, przy założeniu odpowiednich wskaźników intensywności zabudowy oraz programowania odpowiednich standardów zamieszkiwania.

 

Dotychczasowy rozwój strefy mieszkaniowej wskazuje na stopniowe wypełnianie się struktur mieszkaniowych. Od 2007 r. najszybciej rozwija się zabudowa mieszkaniowa w Gdańsku Południe, gdzie obserwowana jest największa dynamika zmiany liczby ludności. Poprawił się standard zamieszkiwania, który kształtuje się zgodnie z prognozami wskazanymi w „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gdańska” z 2007 roku.

 

Podobnie jak na poprzednich spotkaniach seminaryjnych, w celu wypracowania jak najlepszych rozwiązań dla mieszkańców Gdańska, do wspólnego omówienia założeń zaproszono m.in. wszystkie Rady Dzielnic Gdańska, Radę Studium, zainteresowane wydziały Urzędu Miejskiego, Komisję Zagospodarowania Przestrzennego, Komisję Zrównoważonego Rozwoju,  Pomorskie Biuro Planowania Regionalnego, organizacje pozarządowe i oczywiście mieszkańców Gdańska.

 

Uczestnicy spotkania pytali BRG m.in. o:

-  plany w ramach studium dotyczące standardów zamieszkania i jakości zieleni na dolnym tarasie starszych dzielnic,

- perspektywy rozwojowe dla dzielnic, gdzie miasto jest właścicielem mniej niż 30 proc. gruntów,

-  przeznaczenie terenów między Uniwersytetem Medycznym a dzielnicą Aniołki,

- brakujące miejsca parkingowe dla mieszkańców Wrzeszcza wzdłuż alei Grunwaldzkiej,

- koncepcję zabudowy przestrzeni między Letnicą a Nowym Portem, która jest doskonale skomunikowana

- plany dotyczące ogródków działkowych dolnego tarasu, znajdujących się bardzo blisko komunikacji miejskiej, mających duży potencjał dla zabudowy mieszkaniowej.

- sposób uwzględnienia ustawy o rewitalizacji w nowym Studium.

 

 

Trzeci etap

Tegoroczne działania są już trzecim etapem prac nad nowym „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gdańska”. Z początkiem 2015 roku przeprowadzono kampanię informacyjną, zaproszono do współpracy mieszkańców, a Prezydent Miasta powołał Radę Studium. Następnie w sierpniu 2015 roku Rada Miasta podjęła uchwałę o przystąpieniu do Studium, a jesienią odbyły się warsztaty eksperckie oraz konsultacje z radami dzielnic i spółdzielniami mieszkaniowymi.