Portal Miasta Gdańska
PL | EN | DE

Ośrodki usługowe w Gdańsku - II seminarium w ramach Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gdańska

Drugie seminarium, zorganizowane wczoraj (28 stycznia), przez Biuro Rozwoju Gdańska wywołało ciekawą dyskusję nie tylko o usługach ale i o przestrzeniach publicznych. Planiści z BRG usłyszeli od zgromadzonych gości cenne uwagi, które będą rozpatrywane w dalszej pracy nad Studium.

A
A

Wiele osób pewnie zada sobie pytanie - czym jest taki ośrodek? Doskonale wyjaśnił te zagadnienie prelegent wczorajszego spotkania – Marcin Turzyński. - Jest to koncentracja obiektów usługowych o podobnej częstotliwości korzystania, która decyduje o hierarchiczności ośrodka. Współczesne, wielkoprzestrzenne obiekty handlowo-usługowe spełniają różnorodne funkcje usługowe, tworząc pod jednym dachem jednobryłowy ośrodek usług ponadpodstawowych, przy którym pojawiają się kolejne obiekty, korzystające z renty położenia – tłumaczył.

W czasie prezentacji przedstawiono szerokie analizy istniejącego stanu ośrodków usługowych w aglomeracji gdańskiej. Omówiono także definicje zawarte w obowiązującym „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego” (SUiKZP 2007) Miasta Gdańska, dotyczące Centralnego Pasma Usługowego (CPU) oraz Zachodniego Pasma Handlowo – Usługowego (ZPHU). Pracownikom Biura Rozwoju Gdańska zależało szczególnie na merytorycznej dyskusji w sprawie ich redefinicji. Istotne było również uzyskanie odpowiedzi na dwa bardzo ważne zagadnienia:  które fragmenty CPU wymagają wzmocnienia przestrzeni publicznej oraz czy potrzebne jest podtrzymywanie lokalizacji zaplanowanych w SUiKZP z 2007, czyli dzielnicowego ośrodka usługowego Południe i ośrodków wspomagających na Zaspie (Pas Startowy) i na Południu (Łostowice Centrum).

W celu wypracowania jak najlepszych założeń na Seminarium zaproszono m.in. wszystkie Rady Dzielnic Gdańska, Radę Studium, zainteresowane wydziały Urzędu Miejskiego, Komisję Zagospodarowania Przestrzennego, Komisję Zrównoważonego Rozwoju,  Pomorskie Biuro Planowania Regionalnego,  Organizacje pozarządowe i oczywiście mieszkańców Gdańska. Po rozpoczęciu dyskusji dr hab. inż. arch. Piotr Lorens podziękował BRG za podjęcie tematu, który jest jednym z ważniejszych w kwestii kształtowania nowego Studium. Eksperci, reprezentujący różne dziedziny wiedzy, przedstawili również swoje propozycje m.in. takie jak:

- wskazanie obszarów dominacji usług;

- przedłużenie pasa startowego do mola, jako pas usługowy z wysokiej jakości przestrzeniami publicznymi;

- wzbogacenie obszaru przy przystanku PKM w Osowej;

- kontynuowanie CPU do Ergo Areny w Sopocie.