Portal Miasta Gdańska
PL | EN | DE

Mobilność - ostatnie z serii czterech spotkań na temat Studium

16 listopada 2016 roku odbyło się seminarium pt. "Mobilność". Było to ostatnie z cyklu czterech spotkań organizowanych w ramach prac nad projektem Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Gdańska.

A
A

W pierwszej części spotkania omówiono zagadnienia związane z mobilnością. Przedstawiono przede wszystkim  wyniki Gdańskich Badań Ruchu, które staną się podstawą do aktualizacji transportowego modelu symulacyjnego miasta Gdańska. Szeroko rozbudowany zakres badań pozwolił na poznanie zwyczajów transportowych mieszkańców Gdańska, ocenę obecnego systemu transportowego, uciążliwości w zakresie natężenia ruchu drogowego oraz wielu innych zagadnień związanych z codziennym przemieszczaniem się.

Po części wprowadzającej głos oddano uczestnikom. Podczas żywiołowej merytorycznej dyskusji specjaliści Biura Rozwoju Gdańska odpowiadali na szereg pytań dotyczących poruszanych wcześniej tematów. Właśnie dzięki trafnym pytaniom skupiono się w dyskusji na wielu szczegółowych rozwiązaniach zawartych w projekcie Studium.

Na zakończenie spotkania prof. Piotr Lorens, przewodniczący Rady Studium, dokonał kompleksowego podsumowania dotychczas przeprowadzonych prac nad projektem Studium. Ponadto, podsumowano również krótko zagadnienia poruszane na wcześniejszych spotkaniach: Woda i zieleń, Funkcje miasta oraz Krajobraz i tożsamość.

Zaproszenia na spotkanie zostały skierowane m.in. do przedstawicieli Rad Dzielnic, przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz innych osób wcześniej zaangażowanych w prace nad projektem Studium.

Co dalej ze Studium?

Obecnie projektanci przystąpili do analizy informacji zdobytych na ostatnich czterech spotkaniach, a wyciągnięte z nich wnioski będą pomocne w pracach kończących projekt roboczy Studium. Następnie gotowy dokument zostanie przekazany do opiniowana przez Radę Studium i koreferentów. Następnym krokiem, ale jeszcze nie ostatnim, będzie przekazanie projektu roboczego wraz opiniami do akceptacji Prezydentowi  Miasta Gdańska oraz przekazania go do dalszego opiniowania i uzgadniania przez uprawnione organy.

Wszystkie informacje na temat Studium dostępne są na stronie brg.gda.pl oraz na stronie Urzędu Miejskiego.