Portal Miasta Gdańska
PL | EN | DE

III warsztaty w ramach SUiKZP

25 września br. odbyły się III warsztaty eksperckie w ramach Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Gdańska tym razem na temat „Dobro publiczne a dobro prywatne”.

A
A

Podczas warsztatów skupiono się na następujących zagadnieniach:

  1. Cele inwestorów (deweloperów) a oczekiwania mieszkańców i organizacji pozarządowych w odniesieniu do terenów inwestycyjnych. 
  2. Zidentyfikowanie dobrych i złych praktyk w zakresie równoważenia interesów inwestorów prywatnych i mieszkańców.
  3. Uwzględnienie w planowaniu przestrzennym solidarności mieszkańców różnych dzielnic miasta.
  4. Stymulacja procesu dogęszczania istniejących osiedli mieszkaniowych (oczywiście w sposób zgodny z wymaganiami przepisów prawa) jako przejawu rozwoju miasta do wewnątrz - miasto kompaktowe.
  5. Zidentyfikowanie interesariuszy procesów rozwojowych kluczowych układów przyrodniczych w mieście oraz określenie znaczenia/wagi ich głosu w dyskusji nad sposobem ich zagospodarowania i w jakim stopniu należy brać je pod uwagę?

 

W trakcie swoich wystąpień paneliści zwracali uwagę, na fakt, iż  że dobro wspólne to dobrodziejstwo dla wszystkich i nie ma odwrotu od jego rosnącej dominacji. Dobro wspólne nie jest dobrem ekskluzywnym i  należy kłaść większy nacisk na wzrost świadomości, edukację  w tym zakresie. Natomiast promowanie praw jednostki nie sprzyja takim działaniom. Ważna jest decyzja w jakim mieście chcemy żyć (miasto globalne czy kameralne, rozproszone czy kompaktowe). Należy też pamiętać, że developerzy znają się na ofercie handlowej jednak nie zawsze na oczekiwaniach mieszkańców. Zwrócono uwagę, że solidarni musimy być jako metropolia i akceptować również potrzeby miast sąsiednich.

Prof. Piotr Lorens podsumowując warsztaty i dyskusję stwierdził:

  1. wszyscy musimy dorosnąć do partycypacji społecznej, do dialogu,
  2. zidentyfikowano przykłady dobrych i złych praktyk w zakresie równoważenia interesów prywatnych i mieszkańców, jednak osiągniecie kompromisu może być kosztowne,
  3. mieszkańców należy traktować po partnersku nie zapominając, że są partnerami w rozmowach i  wyborcami,
  4. dogęszczanie  istniejących osiedli mieszkaniowych (rozwój miasta do wewnątrz) to słuszny kierunek rozwoju miasta,
  5. interesariuszami procesów rozwojowych układów przyrodniczych są wszyscy mieszkańcy Gdańska.