Portal Miasta Gdańska
PL | EN | DE

I warsztaty eksperckie SUiKZP pt. „Rozwój układu transportowego Gdańska

Dnia 4 września 2015 roku w Sali Akwen Budynku Solidarności (od 12.00 -.15.00) odbędą się I warsztaty eksperckie SUiKZP pt. „Rozwój układu transportowego Gdańska”.

A
A

Dnia  4 września 2015 roku w Sali Akwen Budynku Solidarności (od 12.00 -.15.00) odbędą się I warsztaty eksperckie SUiKZP pt. „Rozwój układu transportowego Gdańska”. Podczas warsztatów zaproszeni eksperci reprezentujący różne dziedziny wiedzy i różne środowiska przedstawią swoje stanowiska dotyczące w/w zagadnienia.

Podczas warsztatów, prowadzonych przez p. prof. Piotra Lorensa (przewodniczącego Rady Studium), głos w dyskusji zabiorą: mgr inż. Maciej Berendt (członek RS), mgr inż. Grzegorz Długosz (członek MKUA), inż. Mateusz Hoppe (członek RS), mgr inż. arch. Marek Nakonieczny (z-ca przewodniczącego MKUA) oraz dr inż. Jan Bogusławski (SITK-om) i dr inż. Karolina Krośnicka (TUP). Do udziału w dyskusji zaproszono również członków Rady Studium, członków Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej, przedstawicieli organizacji pozarządowych i jednostek miejskich .