Portal Miasta Gdańska
PL | EN | DE

Harmonogram

A
A
Ostatnia aktualizacja: 25 lutego 2015 r.Data publikacji: 25 lutego 2015 r.

Harmonogram prac nad Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego (SUiKZP) z udziałem społeczeństwa

harmonogram
harmonogram
js