Portal Miasta Gdańska
PL | EN | DE

Harmonogram

A
A

Harmonogram prac nad Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego (SUiKZP) z udziałem społeczeństwa

harmonogram