Portal Miasta Gdańska
PL | EN | DE

Gotowy projekt nowego Studium dla Gdańska

Biuro Rozwoju Gdańska udostępniło od 6 czerwca do 31 lipca 2017 roku projekt Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Gdańska. To będzie miasto o wysokiej jakości przestrzeniach publicznych, mieszkaniowych, usługowych i produkcyjnych, chroniące walory kulturowe i przyrodnicze, stanowiące o jego tożsamości, jednocześnie zapewniając wysoką jakość życia mieszkańców.

A
A

   

Minął rok od momentu, kiedy zostały udostępnione uwarunkowania i założenia do nowego studium (czerwiec 2016 r.) - teraz przyszedł czas na przedstawienie dokumentu „prawie” skończonego.  Za projektantami Biura Rozwoju Gdańska przeszło dwa lata intensywnej pracy, a jej owocem jest projekt  przyjęty przez Prezydenta Gdańska i skierowany do ustawowego opiniowania i uzgadniania.

- Jest to dokument strategiczny, określający rozwój przestrzenny miasta na najbliższe 10, 20, 30 lat,  który  powstawał przy ogromnym zaangażowaniu mieszkańców Gdańska – tłumaczy Edyta Damszel-Turek, dyrektor Biura Rozwoju Gdańska.

Rozstrzygnięcia przestrzenne nowego studium w horyzoncie czasowym w 2045 r., stwarzają ramy dla rozwoju Gdańska jako półmilionowego, policentrycznego, ukierunkowanego do wewnątrz centrum społecznego, gospodarczego i kulturowego metropolii. To będzie miasto o wysokiej jakości przestrzeniach publicznych, mieszkaniowych, usługowych i produkcyjnych, chroniące walory kulturowe i przyrodnicze, stanowiące o jego tożsamości, jednocześnie zapewniając wysoką jakość życia mieszkańców. Wskazanie w projekcie nowych terenów pod funkcje produkcyjne gwarantuje, że Gdańsk będzie się mógł rozwijać również jako silny, świetnie powiązany z Europą ośrodek przemysłowo-usługowy, oparty na gospodarce morskiej i nowych technologiach oraz usługach metropolitalnych. Więcej na temat nowego studium tutaj.

Z dokumentem można się zapoznać od 6 czerwca do 31 lipca 2017 roku na stronie www.brg.gda.pl oraz w godzinach od 8 do 15 w siedzibie BRG. Zapraszamy również wszystkich zainteresowanych wizją rozwoju przestrzennego miasta na dni otwarte oraz spotkania informacyjne. Kiedy?

  • 6 i 28 czerwca 2017 roku w godzinach 8:00-19:00 - dni otwarte BRG, ul. Wały Piastowskie 24 (IV piętro). W tym czasie cały zespół autorski będzie do dyspozycji mieszkańców.
  • 6 czerwca 2017 r. – na spotkanie zapraszamy szczególnie Radnych Miejskich i Radnych Dzielnicowych. Sala Akwen (I piętro) w budynku Solidarności, Wały Piastowskie 24 w godzinach 17:00-19:00
  • 12 czerwca 2017 r. – na spotkanie zapraszamy szczególnie społeczne organizacje pozarządowe. Sala Akwen (I piętro) w budynku Solidarności, Wały Piastowskie 24 w godzinach 17:00-19:00
  • 13 czerwca 2017 r. – na spotkanie zapraszamy szczególnie specjalistów z zakresu architektury-urbanistyki i infrastruktury drogowej. Sala Akwen (I piętro) w budynku Solidarności, Wały Piastowskie 24 w godzinach 17:00-19:00

 

2017-06-09 Roztrzygnięcie wniosków składanych do Studium Pobierz [pdf]
2017-06-14 Prezentacja z trzech spotkań informacyjnych Pobierz [pdf]
2017-07-05 Stanowiska BRG odnośnie pism składanych do projektu "Uwarunkowań" SUiKZP zamieszczonego w Internecie w okresie 28.04 - 30.06.2016 Pobierz [pdf]