Portal Miasta Gdańska
PL | EN | DE

„Gdańsk w nowej perspektywie” – zaproszenie na warsztaty urbanistyczne

Biuro Rozwoju Gdańska zaprasza na warsztaty urbanistyczne w ramach kampanii partycypacyjnej przy tworzeniu nowego Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Gdańska. Pierwsze warsztaty odbędą się już 6 maja, ich tematem będzie określenie głównych wyzwań i problemówrozwoju miasta.

A
A

Biuro Rozwoju Gdańska zaprasza na warsztaty urbanistyczne w ramach kampanii partycypacyjnej przy tworzeniu nowego Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Gdańska. Pierwsze warsztaty odbędą się już 6 maja, ich tematem będzie określenie głównych wyzwań i problemówrozwoju miasta.

W środę, 29 kwietnia w Europejskim Centrum Solidarności odbyło się pierwsze spotkanie otwarte dla mieszkańców Gdańska zainteresowanych uczestnictwem w partycypacji społecznej przy tworzeniu nowego Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Gdańska.

Kolejnym krokiem w kampanii partycypacyjnej jest seria trzech otwartych warsztatów urbanistycznych. Ich uczestnicy pracować będą nad określeniem głównych wyzwań i celów rozwoju przestrzennego Gdańska.

Pierwsze warsztaty odbędą się już 6 maja o godz. 17.00 w budynku Solidarności przy ul. Wały Piastowskie 24 (sala Akwen – wejście vis a vis „Zieleniaka”).

Tematem pierwszych warsztatów będzie określenie głównych wyzwań i problemów związanych z rozwojem miasta. Rozpoczną się one od zapoznania uczestników spotkania z dotychczasowymi projektami partycypacyjnymi w obszarze planowania przestrzennego prowadzonym w Gdańsku oraz głównymi grupami uwarunkowań rozwojowych miasta. Będzie to stanowić wstęp do pracy w zespołach roboczych, na które zostaną podzieleni uczestnicy warsztatów. Zajmą się oni następującymi zagadnieniami:

  1. 1.      Sesja warsztatowa 1 – Miasto w strukturze metropolii – kluczowe wyzwania komunikacyjne, społeczne, gospodarcze
  2. 2.      Sesja warsztatowa 2 – Sytuacja społeczna i gospodarcza miasta – kluczowe wyzwania dla rozwoju Gdańska
  3. 3.      Sesja warsztatowa 3 – Kluczowe wyzwania i problemy wiążące się z planowanymi i realizowanymi przedsięwzięciami rozwojowymi
  4. 4.      Sesja warsztatowa 4 – określenie głównych problemów rozwoju przestrzennego miasta

Terminy wszystkich warsztatów:

Budynek Solidarności, ul. Wały Piastowskie 24, sala Akwen o godz. 17.00

6 maja, 20 maja oraz 10 czerwca!

Program pierwszego warsztatu w załączniku.

Organizatorem warsztatów jest Buro Rozwoju Gdańska.

Konferencja 29 kwietnia