Portal Miasta Gdańska
PL | EN | DE

„Gdańsk w nowej perspektywie – 25 lecie urbanistyki samorządowej w Gdańsku”.

W audytorium Europejskiego Centrum Solidarności odbyło się seminarium „Gdańsk w nowej perspektywie – 25 lecie urbanistyki samorządowej w Gdańsku”.

A
A

W audytorium Europejskiego Centrum Solidarności odbyło się seminarium „Gdańsk w nowej perspektywie – 25 lecie urbanistyki samorządowej w Gdańsku”.

Uwzględniając postulaty mieszkańców aby było więcej czasu na dyskusję, organizatorzy  tyle samo czasu przewidzieli na prezentację co na dyskusję. Struktura Seminarium to 3  części (uwarunkowania Gdańska, modele rozwojowe współczesnego miasta, raport z debat społecznych kwiecień-czerwiec 2015).

Seminarium odbyło się w zaplanowanym cyklu spotkań partycypacyjno-informacyjnych przed przystąpień do zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Gdańska i zakończyło ten etap prac.

25 lecie urbanistyki samorządwo4ej w Gdańsku
25 lecie urbanistyki samorządwo4ej w Gdańsku

Seminarium otworzył  Zastępca Prezydenta miasta ds. polityki przestrzennej Wiesław Bielawski, następnie dyrektor Biura Rozwoju Gdańska Marek Piskorski zaprosił na retrospektywny spacer po Gdańsku obrazujący  przemiany urbanizacyjne w naszym mieście, które uświadomiły wszystkim obecnym jakie są uwarunkowania dzisiejszego Gdańska. To punkt wyjściowy do rozważań na temat kierunków rozwojowych miasta. Po tej prezentacji uczestnicy zadali wiele pytań dyr. Markowi Piskorskiemu.

25 lecie urbanistyki samorządwo4ej w Gdańsku

 Jakie  dzisiaj są modne trendy w rozwoju miast przedstawili goście Seminarium  prof. dr hab.inż.arch. Sławomir Gzell z Politechniki Warszawskiej i dr inż.arch. Izabeli Mironowicz z Politechniki Wrocławskiej. Wystąpienia dotyczyły modeli rozwojowych miasta XXI wieku – zmienności zasad rozwoju i sposobów planowania miasta. Ta część seminarium opanowana została przez „świat nauki”. Interesującą i bardzo ożywioną  dyskusję prowadzili profesorowie urbanistyki.

W ostatniej części dr hab.inż.arch. Piotr Lorens przewodniczący Rady Studium  zaprezentował raport z działań partycypacyjno - informacyjnych w okresie  luty-czerwiec 2015 r.

Prezentacja prof. Piotra Lorensa (1.28 MB)