Portal Miasta Gdańska
PL | EN | DE

Funkcje miasta w nowym Studium

20 października 2016 roku w Biurze Rozwoju Gdańska odbyło się seminarium pt. "Funkcje miasta". Było to drugie z cyklu czterech spotkań, organizowanych w ramach prac nad projektem Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Gdańska.

A
A

W czasie spotkania Edyta Damszel-Turek, Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska, przedstawiła uczestnikom koncepcję kierunków rozwoju miasta i wizję funkcjonalno-przestrzenną do 2045 roku. Stworzenie zaprezentowanej wizji miasta w perspektywie 30 lat zostało poprzedzone realizacją szeregu badań i analiz, których rezultaty pozwoliły na możliwie najdokładniejsze zaplanowanie terenów o poszczególnych funkcjach, takich jak mieszkalnictwo, usługi, produkcja, itp. Rozmawiano również o funkcjach przestrzeni publicznych, wyróżniających Gdańska od innych miast w Polsce.

Zaproszenia na spotkanie skierowano m.in. do przedstawicieli Rad Dzielnic, przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz innych osób wcześniej zaangażowanych w prace nad projektem Studium. Kolejne spotkanie z cyklu, które będzie poświęcone zagadnieniom związanym z krajobrazem i tożsamością Gdańska, odbędzie się 27 października.

Galeria zdjęć ze spotkania oraz informacje na temat Studium, dostępne są na stronie Biura Rozwoju Gdańska.