Portal Miasta Gdańska
PL | EN | DE

BRG spotyka się z radami dzielnic

Współpraca w obecnej kadencji, zaangażowanie rady dzielnicy w prace nad nowym studium i gra w miasto – były punktami wtorkowego spotkania urbanistów z Biura Rozwoju Gdańska (BRG) z radnymi dzielnicy Wrzeszcz Górny. Było to pierwsze z serii 30 spotkań z radami dzielnic, które do końca czerwca odbędą pracownicy BRG.

A
A

Współpraca w obecnej kadencji, zaangażowanie rady dzielnicy w prace nad nowym studium i gra w miasto – były punktami wtorkowego spotkania urbanistów z Biura Rozwoju Gdańska (BRG) z radnymi dzielnicy Wrzeszcz Górny. Było to pierwsze z serii 30 spotkań z radami dzielnic, które do końca czerwca odbędą pracownicy BRG.

Spotkanie z Radą Dzielnicy Wrzeszcz Górny – podobnie jak kolejne spotkania – poświęcone było współpracy w obecnej kadencji.

Spotkanie z Radą Dzielnicy Wrzeszcz Górny

Miejscy urbaniści zaprezentowali radnym dzielnicowym zakres zadań Biura, oraz charakter pracy planistów. Wspomniano również o roli rad dzielnic w procedurze przygotowywania projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego (mpzp) – miejsca, w których rady mogą zgłaszać swoje opinie na kilku etapach prac planistycznych.

Więcej o procedurze uchwalania mpzp tutaj.

Spotkanie z Radą Dzielnicy Wrzeszcz Górny

Podczas spotkania urbaniści zachęcali radnych do zaangażowania w prace nad nowym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. Radni zostali zapoznani ze specyfika studium oraz jego znaczeniem dla kształtowania polityki przestrzennej miasta. Prezentowany był harmonogram prac uwzględniający szeroką partycypację społeczną, w tym m.in. informacja o warsztatach urbanistycznych, które odbywać się będą 6 maja, 20 maja i 10 czerwca (godz. 17.00, sala Akwen, budynek Solidarności ul. Wały Piastowskie 24).

Spotkanie z Radą Dzielnicy Wrzeszcz Górny