Portal Miasta Gdańska
PL | EN | DE

Biuro Rozwoju Gdańska spotyka się z Radami Dzielnic

Trwają spotkania planistów z Biura Rozwoju Gdańska z radnymi Rad Dzielnic. Do końca czerwca odbędzie się 30 spotkań, na których ustalane są ramy współpracy na nadchodzącą kadencję i formy zaangażowania radnych dzielnicowych w prace nad nowym Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.

A
A

Trwają spotkania planistów z Biura Rozwoju Gdańska z radnymi Rad Dzielnic. Do końca czerwca odbędzie się 30 spotkań, na których ustalane są ramy współpracy na nadchodzącą kadencję i formy zaangażowania radnych dzielnicowych w prace nad nowym Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.

 

Spotkania z Radami Dzielnicy

Dotychczas urbaniści z BRG spotkali się z radnymi m.in. z Wrzeszcza Górnego, Chełmu, Olszynki, Siedlec, Stogów, Śródmieścia i Piecek-Migowa. W sumie, do końca czerwca zaplanowano 30 spotkań, na których omawiane są możliwości współpracy pomiędzy radami a BRG. Miejscy planiści prezentują radnym zakres zadań Biura, oraz charakter pracy planistów. W trakcie spotkań omawiana jest również rola rad dzielnic w procedurze przygotowywania projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego (mpzp), a w szczególności możliwość wnoszenia przez rady dzielnic opinii do projektów mpzp.

Podczas spotkań urbaniści zachęcają radnych do zaangażowania w prace nad nowym Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. Prezentowana jest specyfika studium oraz jego znaczeniem dla kształtowania polityki przestrzennej miasta, a także harmonogram prac uwzględniający szeroką partycypację społeczną, w tym m.in. informacja o warsztatach urbanistycznych, które odbywać się będą 6 maja, 20 maja i 10 czerwca (godz. 17.00, sala Akwen, budynek Solidarności ul. Wały Piastowskie 24).

Spotkania z Radami Dzielnicy

Spotkania z Radami Dzielnicy

Spotkania z Radami Dzielnicy

Spotkania z Radami Dzielnicy

Spotkania z Radami Dzielnicy

Spotkania z Radami Dzielnicy