Harmonogram

A
A
Ostatnia aktualizacja: 25 lutego 2015 r.

Harmonogram prac nad Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego (SUiKZP) z udziałem społeczeństwa

harmonogram