Portal Miasta Gdańska
PL | EN | DE

Zdrowie publiczne i sport

A
A

Zakres Programu Operacyjnego

Zdrowie jest jednym z najważniejszych aspektów udanego życia. Zdrowie fizyczne, psychiczne i społeczne wpływa na możliwości rozwoju osobistego i życie rodzinne, a także ułatwia pełne uczestnictwo w przestrzeni zawodowej i międzyludzkiej. Jego stan w największym stopniu zależy od stylu życia. Właściwe zachowania żywieniowe, aktywność fizyczna, umiejętność radzenia sobie ze stresem czy korzystania ze wsparcia społecznego odgrywają zasadniczą rolę w budowaniu potencjału zdrowotnego człowieka. W dążeniu do zachowania zdrowia sport (rozumiany jako każda forma aktywności fizycznej), zwłaszcza powszechny, ma duże znaczenie, gdyż sprzyja ugruntowaniu właściwych zachowań prozdrowotnych. Sport jest również narzędziem samorealizacji i rozwoju osobistego, a ukierunkowany na uczciwe współzawodnictwo stanowi nośnik społecznie pożądanych wartości i postaw.

Wdrożenie działań przewidzianych w Programie Operacyjnym ma przede wszystkim sprzyjać zachowaniu i umocnieniu zdrowia wszystkich mieszkańców. Służyć temu będą działania z zakresu szeroko rozumianej edukacji zdrowotnej i tworzenie warunków sprzyjających zdrowiu. Rozszerzone i udoskonalone zostaną również działania z zakresu profilaktyki chorób, skierowane do grup zwiększonego ryzyka zachorowań. W ramach Programu planuje się także zabiegi mające na celu podniesienie jakości opieki medycznej i społecznej. Wiązać się one będą m.in. z doposażeniem placówek ochrony zdrowia, kształtowaniem postaw personelu i pacjentów zwiększających skuteczność leczenia i upowszechnieniem umiejętności z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej.

Jeżeli zaiteresowała Cię powyższa problematyka pobierz:

> Program Operacyjny Zdrowie Publiczne i Sport (758.19 KB)

 

Jankowski
Jankowski
um

Koordynator: Marek Jankowski
Dyrektor Ośrodka Promocji Zdrowia w Gdańsku
tel.: +48 58 553 43 11
e-mail: biuro@opz.gdansk.pl

Skład Zespołu Programowego:

Michał Brzeziński, Gdański Uniwersytet Medyczny
Joanna Buchholc, Wydział Rozwoju Społecznego
Izabela Chorzelska, Wydział Rozwoju Społecznego
Gabriela Dudziak , Wydział Rozwoju Społecznego
Adam Maksim, Biuro Prezydenta ds. Sportu
Radosław Nowak, Gdańskie Centrum Profilaktyki Uzależnień
Leszek Paszkowski, Gdański Ośrodek Sportu
Piotr Popowski, Gdański Uniwersytet Medyczny
Tomasz Tomiak, Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku

 

Raport z realizacji Programu Operacyjnego:

Raport Zdrowie Publiczne i Sport za rok 2016 (9.41 MB)
> Raport Zdrowie Publiczne i Sport za rok 2017 (9.74 MB)
> Raport Zdrowie Publiczne i Sport za rok 2018 (4.26 MB)