Gdańsk - oficjalny portal miasta Przestrzeń publiczna
Portal Miasta Gdańska
PL | EN | DE

Przestrzeń publiczna

A
A

Zakres Programu Operacyjnego

Właściwe zagospodarowanie przestrzeni publicznej jest warunkiem koniecznym do harmonijne-go rozwoju miasta i poprawy jakości życia mieszkańców. Przestrzeń publiczna nie powinna mieć charakteru tylko komunikacyjnego, ułatwiającego przemieszczanie się osób i towarów, ale powinna stanowić miejsce spędzania czasu wolnego, forum wymiany idei, miejsce organizacji wydarzeń kulturalnych, rekreacyjnych i sportowych. Takie podejście do przestrzeni publicznej realizuje ideę rozwoju miasta do wewnątrz, która polega na intensyfikacji i wielofunkcyjności użytkowania już zurbanizowanej przestrzeni – głównie w dzielnicach takich jak: Śródmieście, Wrzeszcz, Oliwa i Nowy Port. Umożliwia to – poza powstaniem pełnych życia przestrzeni publicznych – efektywne zarządzanie miastem: racjonalne zorganizowanie transportu zbiorowego, gospodarki wodno-ściekowej, gospodarki odpadami itp. Działania przewidziane w Programie Operacyjnym mają prowadzić do podniesienia jakości przestrzeni publicznej tak, aby stała się ona bardziej funkcjonalna, przyjazna dla mieszkańców, stanowiąca jednocześnie wyróżnik tożsamości miasta. Podejmowane będą również działania przekształcające tereny poprzemysłowe i powojskowe, na których będą mogły powstać nowe przestrzenie publiczne. Z uwagi na dużą atrakcyjność środowiska przyrodniczego prowadzone będą działania zwiększające dostępność do obszarów zielonych i nadbrzeżnych, aby wykorzystać ich walory rekreacyjne i sportowe. Całościowe podejście do planowania i zarządzania przestrzenią publiczną w oparciu o system ogólnomiejskich przestrzeni publicznych doprowadzi do poprawy jej funkcjonalności i atrakcyjności, angażując w ten proces wszystkich jej użytkowników. Szczególną rolę powinni odegrać mieszkańcy. Dlatego poszerzony zostanie zakres uspołecznienia planowania przestrzennego poprzez popularyzację problematyki kształtowania przestrzeni publicznych oraz doskonalenie narzędzi partycypacyjnych.

Jeżeli zaiteresowała Cię powyższa problematyka pobierz:

> Program Operacyjny Przestrzeń Publiczna

 

damszel-turek

Koordynator: Edyta Damszel-Turek
Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska
tel.: +48 58 308 44 44
e-mail: brg@brg.gda.pl

 

Skład Zespołu Programowego:

Paulina Borysewicz - Biuro Architekta Miasta
Wioletta Holender - Gdańskie Nieruchomości
Przemysław Kluz - Gdańska Fundacja Innowacji Społecznej
Krzysztof Maciejewicz - Wydział Polityki Gospodarczej
Izabela Małuszek - Biuro Prezydenta
Małgorzata Mgłosiek - Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska
Joanna Miler - Gdańskie Nieruchomości
Bernard Nalewajko - Wydział Programów Inwestycyjnych
Monika Nkome-Evini - Wydział Gospodarki Komunalnej
Eliza Poznańska - Gdańskie Wody
Aldona Remelska - Gdański Zarząd Dróg i Zieleni
Grzegorz Szczuka - Wydział Rozwoju Społecznego
Judyta Szreiber - Wydział Urbanistyki i Architektury
Michał Szymański - Gdański Zarząd Dróg i Zieleni
Lidia Urbańska - Wydział Urbanistyki i Architektury
Janusz Witkowicz - Gdański Zarząd Dróg i Zieleni
Bożena Żmijewska - Gdański Zarząd Dróg i Zieleni

 

Raport z realizacji Programu Operacyjnego:

Raport Przestrzeń Publiczna za rok 2016
>
Raport Przestrzeń Publiczna za rok 2017
> Raport Przestrzeń Publiczna za rok 2018
> Raport Przestrzeń Publiczna za rok 2019
> Raport Przestrzeń Publiczna za rok 2020
> Raport Przestrzeń Publiczna za rok 2020 - wersja dostępna cyfrowo