Portal Miasta Gdańska
PL | EN | DE

Podsumowanie konsultacji społecznych projektu Programów Operacyjnych

Konsultacje stanowiły zwieńczenie partycypacyjnego procesu konstruowania dokumentu. Natomiast zebrane uwagi i opinie przedstawione zostały m.in. Radnym i Prezydentowi Miasta Gdańska.

A
A

Realizacja działań ujętych w projekcie Programów Operacyjnych umożliwi wdrażanie Strategii Gdańsk 2030 Plus i w dużej mierze stanowić będzie o kierunkach rozwoju miasta w najbliższych latach. Dzięki zaangażowaniu mieszkańców dokumenty te w pełniejszy sposób uwzględniają oczekiwania społeczne. Wyniki konsultacji przedstawione zostały w dniu 26 listopada 2015 r na Sesji Rady Miasta Gdańska.

Wszystkim osobom, które wyraziły swoje uwagi i opinie w ramach konsultacji społecznych, jak również włączyły się w proces formułowania Programów Operacyjnych serdecznie dziękujemy.

Zachęcamy jednocześnie do zapoznania się ze zbiorczym zestawieniem podsumowującym wyniki konsultacji projektu Programów Operacyjnych dostępnym poniżej:

Zbiorcze zestawienie uwag i opinii z konsultacji społecznych projektu PO (354.75 KB)
Jacek Zabłotny (0)
Urząd Miejski w Gdańsku
Wydział Polityki Gospodarczej