Portal Miasta Gdańska
PL | EN | DE

Integracja społeczna i aktywność obywatelska

A
A

Zakres Programu Operacyjnego

Sfera relacji i więzi oraz bezpieczeństwa społecznego ma bardzo istotny wpływ na jakość życia mieszkańców Gdańska. Czynniki takie jak: poczucie więzi, poczucie bezpieczeństwa, poziom zaufania, poczucie przynależności do wspólnoty, zaangażowanie w życie lokalnej społeczności odpowiadają w dużym stopniu za poziom odczuwanego dobrostanu.

Realizowane w ramach Programu Operacyjnego zadania rozbudują i uspójnią system działań służących rozwojowi rodzinnemu i osobistemu mieszkańców Gdańska, podniosą jakość działań systemu wspierania rodziny, pieczy zastępczej i wsparcia społecznego. W ramach realizacji Programu upowszechni się wolontariat i inne formy aktywności społecznej, zwiększające potencjał rozwojowy społeczności lokalnych. Gdańszczanie oraz organizacje czy instytucje działające w Gdańsku zyskają lepsze warunki partycypacji w procesie kreowania polityk miejskich. Otwartość procesu kształtowania miejskiej polityki wymaga istnienia silnego partnera społecznego, dlatego też podejmowane będą działania, mające na celu poprawę warunków rozwoju sektora pozarządowego i jego współpracy z miastem.

Szczególnym wyzwaniem podejmowanym w ramach realizacji Programu jest skoordynowanie interdyscyplinarnego procesu rewitalizacji zdegradowanych dzielnic Gdańska, w szczególności o charakterze społecznym. Programy społeczne, które za cel stawiają sobie wsparcie społeczności lokalnych zdegradowanych dzielnic Gdańska, realizowane będą z wykorzystaniem wszystkich wymienionych w Programie działań, łączonych ze sobą w zależności od potrzeb dzielnicy i samych mieszkańców.

Jeżeli zaiteresowała Cię powyższa problematyka pobierz:

> Program Operacyjny Integracja Społeczna i Aktywność Obywatelska (936.01 KB)

 

maslak
maslak
brak autora

Koordynator: Maria Maślak 
Z-ca Dyrektora ds. Programów i Projektów Społecznych
Wydział Rozwoju Społecznego
tel.: +48 58 323 67 65
e-mail: maria.maslak@gdansk.gda.pl

Skład Zespołu Programowego:

Sylwia Betlej, Biuro Prezydenta
Barbara Borowiak, Wydział Rozwoju Społecznego
Agnieszka Huelle, Wydział Rozwoju Społecznego
Dawid Jastrzębski, Regionalne Centrum Wolontariatu
Ewa Kamińska, Wydział Rozwoju Społecznego
Marcin Męczykowski, Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
Ewa Pielak, Biuro Rozwoju Gdańska
Michał Pielechowski, Wydział Rozwoju Społecznego
Magdalena Skiba, Wydział Rozwoju Społecznego
Grzegorz Szczuka, Wydział Rozwoju Społecznego
Agnieszka Wróbel, Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

 

Raport z realizacji Programu Operacyjnego:

Raport Integracja Społeczna i Aktywność Obywatelska za rok 2016 (12.48 MB)
> Raport Integracja Społeczna i Aktywność Obywatelska za rok 2017 (4.6 MB)
> Raport Integracja Społeczna i Aktywność Obywatelska za rok 2018 (5.3 MB)