Portal Miasta Gdańska
PL | EN | DE

Edukacja

A
A

 

 

Zakres Programu Operacyjnego

Kształcenie się to nieustanny proces zdobywania wiedzy, doświadczenia, kompetencji i umiejętności, związany z kreowaniem postaw, cech i zachowań, które są niezbędne w nowoczesnym, demokratycznym i podmiotowym społeczeństwie. Kształcenie to nie tylko dobra edukacja pozwalająca realizować aspiracje zawodowe i finansowe, ale też podstawa świadomego, spełnionego życia oraz fundament rozwoju społecznego i kulturowego.

Wdrożenie działań przewidzianych w Programie Operacyjnym ma prowadzić do podniesienia jakości i dostępności edukacji tak, aby stworzyć każdemu mieszkańcowi, w tym także osobom ze specjalnymi potrzebami, warunki dla rozwoju osobistego. Podejmowane będą także działania upowszechniające ideę uczenia się przez całe życie. Całościowe podejście do kształcenia służyć ma rozwojowi zaradności życiowej. Szczególną rolę w tym względzie powinni odegrać – jako życiowi doradcy i mentorzy – rodzice oraz nauczyciele. Wymaga to udoskonalenia metod i form rozwoju zawodowego i osobistego kadr gdańskiej edukacji, lepszych sposobów współpracy z rodzicami i osobami z otoczenia szkoły, jak również wdrożenia nowych metod odkrywania i wspierania gdańskich talentów.

Jeżeli zainteresowała Cię powyższa problematyka pobierz:

> Program Operacyjny Edukacja

 

szczuka

Koordynator: Grzegorz Szczuka
Dyrektor Wydziału Rozwoju Społecznego 
tel.: +48 58 323 67 00
e-mail: grzegorz.szczuka@gdansk.gda.pl 

Skład Zespołu Programowego:

Bogumiła Bieniasz - Wydział Rozwoju Społecznego
Barbara Borowiak - Wydział Rozwoju Społecznego
Ewa Kamińska - Wydział Rozwoju Społecznego
Grzegorz Kryger - Wydział Rozwoju Społecznego
Izabela Kulesza - Wydział Rozwoju Społecznego
Michał Miguła - Wydział Rozwoju Społecznego
Izabela Sierańska - Wydział Rozwoju Społecznego

 

Raport z realizacji Programu Operacyjnego: 

Raport Edukacja za rok 2016
> Raport Edukacja za rok 2017
> Raport Edukacja za rok 2018
> Raport Edukacja za rok 2019