Edukacja

A
A
Ostatnia aktualizacja: 01 lipca 2018 r.

 

Zakres Programu Operacyjnego

Kształcenie się to nieustanny proces zdobywania wiedzy, doświadczenia, kompetencji i umiejętności, związany z kreowaniem postaw, cech i zachowań, które są niezbędne w nowoczesnym, demokratycznym i podmiotowym społeczeństwie. Kształcenie to nie tylko dobra edukacja pozwalająca realizować aspiracje zawodowe i finansowe, ale też podstawa świadomego, spełnionego życia oraz fundament rozwoju społecznego i kulturowego.

Wdrożenie działań przewidzianych w Programie Operacyjnym ma prowadzić do podniesienia jakości i dostępności edukacji tak, aby stworzyć każdemu mieszkańcowi, w tym także osobom ze specjalnymi potrzebami, warunki dla rozwoju osobistego. Podejmowane będą także działania upowszechniające ideę uczenia się przez całe życie. Całościowe podejście do kształcenia służyć ma rozwojowi zaradności życiowej. Szczególną rolę w tym względzie powinni odegrać – jako życiowi doradcy i mentorzy – rodzice oraz nauczyciele. Wymaga to udoskonalenia metod i form rozwoju zawodowego i osobistego kadr gdańskiej edukacji, lepszych sposobów współpracy z rodzicami i osobami z otoczenia szkoły, jak również wdrożenia nowych metod odkrywania i wspierania gdańskich talentów.

Jeżeli zainteresowała Cię powyższa problematyka pobież:

Program Operacyjny Edukacja 971.67 KB

szczuka

Koordynator: Grzegorz Szczuka
Dyrektor Wydziału Rozwoju Społecznego 
tel.: +48 58 323 67 00
e-mail: grzegorz.szczuka@gdansk.gda.pl 

Skład Zespołu Programowego:
Bogumiła Bieniasz
Ewa Kamińska
Agnieszka Kozoń
Grzegorz Kryger
Aleksandra Kulik
Paulina Pawelska

 

Ustalenia ze spotkań Zespołu Programowego:

> 02.12.2016 Ustalenia 304.24 KB
> 05.12.2016 Ustalenia 291.42 KB
> 09.12.2016 Ustalenia 306.97 KB
17.01.2017 Ustalenia 294.54 KB
30.01._06.02.2017 Ustalenia 308.62 KB

 

Raport z realizacji Programu Operacyjnego: 

Raport Edukacja 2016 13.31 MB