Portal Miasta Gdańska
PL | EN | DE

Atrakcyjność inwestycyjna

A
A

Zakres Programu Operacyjnego

Inwestycje stanowią koło zamachowe gospodarki. Dzięki rozwojowi istniejących i tworzeniu się nowych przedsiębiorstw powstają dodatkowe miejsca pracy. Inwestycje sprzyjają także wzrostowi powiązań gospodarczych, kreując popyt na towary i usługi oferowane przez poddostawców. Wzrost zatrudnienia i rozwój przedsiębiorstw przekłada się w znaczący sposób na podniesienie konkurencyjności Gdańska oraz jakości życia jego mieszkańców.

Realizacja działań ujętych w Programie Operacyjnym ukierunkowana jest na wzrost liczby atrakcyjnych miejsc pracy – dobrze płatnych, stabilnych, z perspektywą rozwoju zawodowego. Podejmowane działania skupią się na stworzeniu szerokiej oferty terenów inwestycyjnych, parków biznesowych oraz zachęt dla inwestorów. Obejmować będą również doskonalenie obsługi inwestycyjnej i poinwestycyjnej, wzmacnianie współpracy w modelu partnerstwa publiczno-prywatnego oraz promocję gospodarczą miasta.

Jeżeli zaiteresowała Cię powyższa problematyka pobierz:

> Program Operacyjny Atrakcyjność Inwestycyjna

 

Marek-Ossowski_GARG

Koordynator: Marek Ossowski
Prezes Zarządu Gdańskiej Agencji Rozwoju Gospodarczego
tel.: +48 58 722 03 00
e-mail: office@investgda.pl

 

Skład Zespołu Programowego:

Martyna Bukowska - Gdańska Agencja Rozwoju Gospodarczego
Maciej Grabski - Olivia Business Center
Krzysztof Maciejewicz - Wydział Polityki Gospodarczej
Katarzyna Nałysz-Safuryn - Gdańska Organizacja Turystyczna
Agnieszka Pietrzak - Gdańska Agencja Rozwoju Gospodarczego
Monika Popow - Obszar Metropolitalny Gdańsk-Gdynia-Sopot
Jowita Twardowska - Międzynarodowe Targi Gdańskie
Wojciech Tyborowski - Invest in Pomerania

 

Raport z realizacji Programu Operacyjnego:

Raport Atrakcyjność Inwestycyjna za rok 2016
> Raport Atrakcyjność Inwestycyjna za rok 2017
> Raport Atrakcyjność Inwestycyjna za rok 2018
> Raport Atrakcyjność Inwestycyjna za rok 2019
> Raport Atrakcyjność Inwestycyjna za rok 2020
> Raport Atrakcyjność Inwestycyjna za rok 2020 - wersja dostępna cyfrowo