PORTAL MIASTA GDAŃSKA

Zdrowie publiczne i sport

Zdrowie publiczne i sport
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl

Zakres Programu Operacyjnego

Zdrowie jest jednym z najważniejszych aspektów udanego życia. Zdrowie fizyczne, psychiczne i społeczne wpływa na możliwości rozwoju osobistego i życie rodzinne, a także ułatwia pełne uczestnictwo w przestrzeni zawodowej i międzyludzkiej. Jego stan w największym stopniu zależy od stylu życia. Właściwe zachowania żywieniowe, aktywność fizyczna, umiejętność radzenia sobie ze stresem czy korzystania ze wsparcia społecznego odgrywają zasadniczą rolę w budowaniu potencjału zdrowotnego człowieka. W dążeniu do zachowania zdrowia sport (rozumiany jako każda forma aktywności fizycznej), zwłaszcza powszechny, ma duże znaczenie, gdyż sprzyja ugruntowaniu właściwych zachowań prozdrowotnych. Sport jest również narzędziem samorealizacji i rozwoju osobistego, a ukierunkowany na uczciwe współzawodnictwo stanowi nośnik społecznie pożądanych wartości i postaw.

Wdrożenie działań przewidzianych w Programie Operacyjnym ma przede wszystkim sprzyjać zachowaniu i umocnieniu zdrowia wszystkich mieszkańców. Służyć temu będą działania z zakresu szeroko rozumianej edukacji zdrowotnej i tworzenie warunków sprzyjających zdrowiu. Rozszerzone i udoskonalone zostaną również działania z zakresu profilaktyki chorób, skierowane do grup zwiększonego ryzyka zachorowań. W ramach Programu planuje się także zabiegi mające na celu podniesienie jakości opieki medycznej i społecznej. Wiązać się one będą m.in. z doposażeniem placówek ochrony zdrowia, kształtowaniem postaw personelu i pacjentów zwiększających skuteczność leczenia i upowszechnieniem umiejętności z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej.

Jeżeli zaiteresowała Cię powyższa problematyka pobierz:

> Program Operacyjny Zdrowie Publiczne i Sport

 

Jankowski

Koordynator: Marek Jankowski
Dyrektor Gdańskiego Ośrodka Promocji Zdrowia i Profilaktyki Uzależnień
tel.: +48 58 320 02 56
e-mail: sekretariat@opz.gdansk.pl

Skład Zespołu Programowego:

Michał Brzeziński - Gdański Uniwersytet Medyczny
Joanna Buchholc - Wydział Rozwoju Społecznego
Izabela Chorzelska - Wydział Rozwoju Społecznego
Gabriela Dudziak - Wydział Rozwoju Społecznego
Jan Ptach - Biuro Prezydenta ds. Sportu
Lucyna Szaraniec - Biuro Prezydenta ds. Sportu
Radosław Nowak - Gdańskie Centrum Profilaktyki Uzależnień
Leszek Paszkowski - Gdański Ośrodek Sportu
Piotr Popowski - Gdański Uniwersytet Medyczny

 

Raport z realizacji Programu Operacyjnego:

Raport Zdrowie Publiczne i Sport za rok 2016
> Raport Zdrowie Publiczne i Sport za rok 2017
> Raport Zdrowie Publiczne i Sport za rok 2018
> Raport Zdrowie Publiczne i Sport za rok 2019
> Raport Zdrowie Publiczne i Sport za rok 2020

> Raport Zdrowie Publiczne i Sport za rok 2020 - wersja dostępna cyfrowo
> Raport Zdrowie Publiczne i Sport za rok 2021
> Raport Zdrowie Publiczne i Sport za rok 2021 - wersja dostępna cyfrowo