PORTAL MIASTA GDAŃSKA

Uzgodnienia w sprawie odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko

Uzgodnienia w sprawie odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl
 

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Gdańska
o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny
oddziaływania na środowisko
 

Na podstawie art. 48 ust. 7 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2021 r. z późn. zm) po uzyskaniu stanowiska Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku, Pomorskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Gdańsku oraz Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni w sprawie odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla zmiany dokumentu pn. Gdańsk 2030 Plus Strategia Rozwoju Miasta,  

informuję o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko i opracowania prognozy oddziaływania na środowisko dla ustaleń zmiany dokumentu pn. Gdańsk 2030 Plus Strategia Rozwoju Miasta. 

Prezydent Miasta Gdańska 
Aleksandra Dulkiewicz

 

Uzgodnienia w sprawie odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dostępne są poniżej:  

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska - pismo w sprawie uzgodnienia odstąpienia 
Pomorski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny - pismo w sprawie uzgodnienia odstąpienia 
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny - pismo w sprawie uzgodnienia odstąpienia 
Urząd Morski w Gdyni - pismo w sprawie uzgodnienia odstąpienia 


Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska - pismo w sprawie uzupełnienia informacji dotyczących uzgodnienia odstąpienia
Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska - uzupełnienie informacji w zakresie uzgodnienia odstąpienia
Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska - odpowiedź na pismo w sprawie odstąpienia
Pomorski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny - odpowiedź na pismo w sprawie odstąpienia
Urząd Morski w Gdyni - odpowiedź na pismo w sprawie odstąpienia

Jacek ZabłotnyUrząd Miejski w GdańskuWydział Polityki Gospodarczej
Jacek Zabłotny - najnowsze