PORTAL MIASTA GDAŃSKA

Smart jako zmiana myślenia o mieście

Smart jako zmiana myślenia o mieście
Smart to słowo klucz wielu realizowanych w Gdańsku przedsięwzięć. Mogliśmy się o tym przekonać na spotkaniu, w którym udział wzięli przedstawiciele Europejskiego Banku Inwestycyjnego oraz PwC Polska. Odbyło się ono 24 kwietnia 2018 roku w siedzibie Rady Miasta Gdańska.
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl

PwC Polska na zlecenie Europejskiego Banku Inwestycyjnego realizuje projekt, którego celem jest audyt potencjału wdrażania działań o charakterze smart oraz analiza wyzwań związanych z ich finansowaniem. Taka diagnoza ma w efekcie przełożyć się na zwiększone dopasowanie europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych do lokalnych potrzeb w okresie programowania unijnej polityki rozwoju po 2020 roku. Wsparcie dla innowacyjnych miejskich rozwiązań stanowi m.in. inicjatywa JASPERS, koordynowana właśnie przez Europejski Bank Inwestycyjny wspólnie z Komisją Europejską oraz Europejskim Bankiem Odbudowy i Rozwoju.

Prezentacja gdańskich przykładów inteligentnych przedsięwzięć bezpośrednio nawiązywała do Programów Operacyjnych, w których zagadnienia smart city są elementem przekrojowym, łączącym wiele płaszczyzn rozwoju społeczno-ekonomicznego. Miasto, które chcemy tworzyć z wykorzystaniem idei smart, to miasto otwarte, przyjazne i szczęśliwe. Osiągnięcie takiego stanu umożliwia kreatywne i innowacyjne podejście do wiązania działań sektorowych w bardziej integralne projekty. Budowanie ekosystemu, którego podstawą jest otwarty dialog, transparentność, pogłębianie wzajemnych relacji, łączenie wątków, uwalnianie danych miejskich, czy kształtowanie wspólnych wartości. Rozwijanie kompetencji i postaw oraz zwiększanie roli mieszkańców jako współkreatorów usług wdrażanych w Gdańsku. Współdziałanie i współodpowiedzialność za miasto wykorzystujące nowoczesne technologie i infrastrukturę. Tak właśnie postrzegamy inteligentne, zintegrowane zarządzanie rozwojem. A dzięki zorganizowanemu spotkaniu mogliśmy przekazać gdański punk widzenia PwC i Europejskiemu Bankowi Inwestycyjnemu.

Samo wydarzenie poprzedzone zostało szeregiem wywiadów indywidualnych z zakresu dziedzin tj. efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii, gospodarka wodno-ściekowa, infrastruktura telekomunikacyjna, otwarte dane, przestrzeń miejska, transport publiczny, inteligentne specjalizacje oraz kwestie związane z finansowaniem projektów smart.

Jacek ZabłotnyUrząd Miejski w GdańskuWydział Polityki Gospodarczej
Jacek Zabłotny - najnowsze