PORTAL MIASTA GDAŃSKA

Przygotowania do oceny wdrażania Strategii i Programów Operacyjnych

Przygotowania do oceny wdrażania Strategii i Programów Operacyjnych
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl
Dyskusja o Strategii i Programach Operacyjnych

Ubiegły 2016 rok to czas, w którym wdrażanie Strategii Gdańsk 2030 Plus oraz Programów Operacyjnych 2023 nadało ton kierunkom rozwoju miasta. Od uchwalenia Programów Operacyjnych w grudniu 2015 były one konsekwentnie wcielane w życie, pogłębiając otwartość i współpracę w zakresie działań skoncentrowanych na zaspokajaniu potrzeb społecznych.

Wraz z początkiem lipca 2017 roku Koordynatorzy odpowiedzialni za wdrażanie Programów Operacyjnych mieli okazję podsumować wszystkie podjęte dotychczas działania rozwojowe i przedstawić je członkom zarządu miasta. Podsumowanie to poprzedzone zostało szczegółową analizą zmian osiąganych w poszczególnych sferach funkcjonowania miasta.

Realizacja Strategii i Programów Operacyjnych podlega systematycznemu monitorowaniu. Rejestrowanie bezpośrednich rezultatów wdrażania dokumentów bazuje na pomiarze wartości  wskaźników oraz danych jakościowych i ilościowych. Bieżące monitorowanie stanowi również podstawę okresowej oceny podejmowanych działań, prowadzonej w kontekście efektów jakie one przynoszą. Proces ten nosi nazwę ewaluacji i w oparciu o zebrane dane pozwala na formułowanie rekomendacji służących poprawie wdrażania realizowanych przedsięwzięć.

Ewaluacja dostarcza praktycznej wiedzy na temat zarządzania Strategią i Programami Operacyjnymi. Kluczowym jej elementem stanie się raport zawierający kompleksową analizę podejmowanych działań wpływających na jakość życia w Gdańsku. Raport stanowił będzie ponadto ważne narzędzie komunikacji i sprawozdawczości skierowane do mieszkańców, zwłaszcza tych zaangażowanych w tworzenie Strategii i Programów Operacyjnych. Jego opracowanie pozwoli, po raz kolejny, zaprosić gdańską społeczność do dalszego aktywnego udziału we wspólnym kształtowaniu rozwoju miasta.

Jacek ZabłotnyUrząd Miejski w GdańskuWydział Polityki Gospodarczej
Jacek Zabłotny - najnowsze