PORTAL MIASTA GDAŃSKA

W trosce o wyrównywanie nierówności

W trosce o wyrównywanie nierówności
Koordynatorzy Programów Operacyjnych włączyli się w prace nad Modelem na rzecz Równego Traktowania. 16 lutego 2018 roku w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gdańsku odbyło się spotkanie, które pomoże określić w jaki sposób wzmacniać gdańskie wartości w praktycznie realizowanych projektach rozwojowych.
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl
Realizacja Programów Operacyjnych tworzy szanse dla wszystkich mieszkańców

Gdańszczanie stają się coraz bardziej aktywni społecznie, a zwiększanie poziomu zaangażowania mieszkańców widoczne jest zarówno na szczeblu dzielnicowym, jak i ogólnomiejskim. Współpraca w dialogu społecznym, otwartość wpływającą na kreatywność i innowacyjność, integracja społeczna i kulturowa to czynniki budujące Gdańsk i stanowiące o jego przyszłości. Dzięki zaangażowaniu mieszkańców postawy oraz wartości te określiliśmy jako kluczowe już na etapie formułowania Strategii.

Celem tworzonego obecnie Modelu na rzecz Równego Traktowania będzie natomiast podniesienie wiedzy i wrażliwości na temat dyskryminacji oraz wypracowanie praktycznych rekomendacji w zakresie przeciwdziałania dyskryminacji i wyrównywania szans gdańszczan.

Na pytanie w jaki sposób wzmacniać te szanse pomagają nam odpowiedzieć środowiska społeczne

Właśnie kwestie pełniejszego zaspokajania potrzeb społecznych wśród defaworyzowanych i wykluczonych mieszkańców chcemy jeszcze mocniej podkreślać w ramach wdrażania Programów Operacyjnych. Stąd wspólne prace z zespołem odpowiadającym za przygotowanie Modelu, które obejmą kilka spotkań. Najbliższe z nich odbędzie się już 24 lutego 2018 roku w Oliwskim Ratuszu Kultury.

Jacek ZabłotnyUrząd Miejski w GdańskuWydział Polityki Gospodarczej
Jacek Zabłotny - najnowsze