PORTAL MIASTA GDAŃSKA

Powołano zespół ds. prac nad Programami Rozwoju

Powołano zespół ds. prac nad Programami Rozwoju
Zespół będzie odpowiedzialny za przygotowanie dokumentu „Programy Rozwoju” wdrażającego zapisy Strategii Rozwoju Miasta Gdańsk 2030 Plus. Nowy dokument zastąpi obowiązujące do końca 2023 r. Programy Operacyjne.
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl

Celem sprawnego przygotowania Programów Rozwoju oraz nadzoru i koordynacji działań związanych z ich budową powołano zespół ds. prac nad Programami Rozwoju. W jego skład wchodzą specjaliści pracujący w urzędzie, jednostkach organizacyjnych oraz spółkach miejskich. Prace zespołu podzielono na cztery obszary tematyczne przypisane do celów strategicznych (Zielone Miasto, Wspólne Miasto, Dostępne Miasto, Innowacyjne Miasto), nadzorowane przez Opiekunów merytorycznych oraz Koordynatorów.

Struktura:

 • Przewodnicząca: Aleksandra Dulkiewicz – Prezydent Miasta Gdańska; 
 • PROGRAM ROZWOJU ZIELONE MIASTO
  • Opiekun: Piotr Kryszewski - Zastępca Prezydenta,
  • Koordynatorzy:
   • Olga Goitowska – Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego w Gdańsku,
   • Ryszard Gajewski – Prezes Zarządu, Gdańskie Wody Sp. z o.o.,
  • Specjaliści z obszaru tematycznego;
 • PROGRAM ROZWOJU WSPÓLNE MIASTO
  • Opiekunka: Monika Chabior - Zastępczyni Prezydenta,
  • Koordynatorzy:
   • Agnieszka Chomiuk – Dyrektorka Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsk,
   • Grzegorz Szczuka – Dyrektor Gdańskiego Centrum Usług Wspólnych,
  • Specjaliści z obszaru tematycznego;
 • PROGRAM ROZWOJU DOSTĘPNE MIASTO
  • Członkowie zespołu programowego,
  • Opiekun: Piotr Borawski - Zastępca Prezydenta,
  • Koordynatorzy:
   • Łukasz Kłos – Zastępca Dyrektora Wydziału Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego w Gdańsku,
   • Mariusz Sadłowski – Dyrektor Biura Energetyki Urzędu Miejskiego w Gdańsku,
  • Specjaliści z obszaru tematycznego;
 • PROGRAM ROZWOJU INNOWACYJNE MIASTO
  • Opiekun: Piotr Grzelak - Zastępca Prezydenta,
  • Koordynatorzy:
   • Edyta Damszel-Turek – Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska,
   • Paweł Orłowski – Wiceprezes Zarządu, Międzynarodowe Targi Gdańskie S.A.,
  • Specjaliści z obszaru tematycznego.

 

Programy Rozwoju - podział tematyczny.PNG
Programy Rozwoju - podział tematyczny.PNG

Zadania zespołu ds. opracowania Programów Rozwoju:

 • dbałość o zgodność Programów Rozwoju z Ustawą z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju;
 • zapewnienie zgodności Programów Rozwoju ze Strategią Rozwoju Miasta Gdańsk 2030 Plus; 
 • dbałość o realizację wizji, celów strategicznych i kierunków działań;
 • wypracowanie w procesie partycypacyjnym celów głównych, szczegółowych, priorytetów i kierunków interwencji oraz oczekiwanych rezultatów planowanej interwencji wraz ze wskaźnikami;
 • wypracowanie sposobu monitorowania i oceny stopnia osiągania celu;
 • podejmowanie decyzji w sprawie przedsięwzięć zaplanowanych w ramach Programów Rozwoju.

 

Co dalej?

Już w najbliższym czasie rozpocznie się proces partycypacyjny - warsztaty z mieszkańcami, specjalistami i partnerami społeczno-gospodarczymi. Na spotkaniach zostaną poruszone priorytety i przedsięwzięcia, jakimi powinno zająć się miasto w perspektywie do 2030 roku.