PORTAL MIASTA GDAŃSKA

Powiązanie budżetu zadaniowego z Programami Operacyjnymi

Powiązanie budżetu zadaniowego z Programami Operacyjnymi
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl

Budżet zadaniowy to jedna z nowoczesnych form zarządzania finansami publicznymi. Przygotowanie budżetu miasta w układzie zadań pozwala na lepsze odzwierciedlenie wydatków i osiąganych dzięki nim efektów. Aspekt ten kluczowy jest w kontekście wdrażania Programów Operacyjnych oraz Strategii Rozwoju Gdańska, gdyż daje możliwość ukazania wpływu wydatków miasta na realizację poszczególnych celów operacyjnych. Powyższym kwestiom poświęcone zostało spotkanie, które przy udziale osób zajmujących się przygotowaniem planów i sprawozdań budżetowych odbyło się w Urzędzie Miejskim w Gdańsku.

Budżetowanie zadaniowe stanowi alternatywny, w stosunku do tradycyjnego układu klasyfikacji środków, sposób sporządzania budżetu jednostki samorządu terytorialnego. Ta nowa metoda budżetowania łączy w ścisłą całość system planowania, wykonywania oraz sprawozdawczości. Dzięki czemu pozwala na skuteczniejszą alokację zasobów finansowych i rzeczowych, a w rezultacie efektywniejsze wdrażanie Programów Operacyjnych służących zaspokojeniu potrzeb mieszkańców zgodnie z przyjętą w Strategii wizją rozwoju Gdańska.

Więcej szczegółowych informacji na temat budżetu Miasta Gdańska prezentujemy na stronie:

https://www.gdansk.pl/budzet/

Jacek ZabłotnyUrząd Miejski w GdańskuWydział Polityki Gospodarczej
Jacek Zabłotny - najnowsze