PORTAL MIASTA GDAŃSKA

Open data - kontynuacja współpracy na rzecz otwierania danych miejskich

Open data - kontynuacja współpracy na rzecz otwierania danych miejskich
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl

Dalsza współpraca z GovEx, czyli Center for Government Excellence to pogłębianie wiedzy na temat potrzeb otwierania danych, możliwości ich wykorzystania w szerokim partycypacyjnym zarządzaniu miastem oraz zastosowania w tym celu odpowiednio dobranych instrumentów i kanałów wymiany informacji. W dwudniowych warsztatach poświęconych tej problematyce uczestniczyli m.in. Koordynatorzy Programów Operacyjnych. Warsztaty poruszały również tematykę konsultacji społecznych oraz wolontariatu, czyli kwestii objętych Programem Operacyjnym Integracja Społeczna i Aktywność Obywatelska.

Doradztwo GovEx stymulować ma przede wszystkim nasilenie procesów umożliwiających włączenie osób oraz podmiotów zainteresowanych rozwojem Gdańska w zagadnienia wdrażania Strategii i Programów Operacyjnych.

Jednym z kluczowych sposobów realizacji tej polityki jest docelowe udostępnianie danych zbieranych w ramach monitoringu i ewaluacji dokumentów rozwojowych, a także informacji pozyskiwanych dzięki różnego rodzaju badaniom potrzeb i opinii mieszkańców. Ponadto zasoby publikowane na stronach miejskich coraz częściej zamieszczane są w plikach otwartych, umożliwiających ich wykorzystanie. Kluczowym przykładem jest tu zwłaszcza portal Otwarty Gdańsk.

Uwalniane dane wzmacniają transparentność procesów rozwojowych. Zapewniają również bazę diagnostyczną wpierając podejmowanie nowych inicjatyw społecznych i biznesowych, a tym samym zwiększając zaangażowanie mieszkańców w życie miasta.

Więcej informacji na temat inicjatywy realizowanej we współpracy z GovEx znajdą Państwo na portalu www.gdansk.pl

Jacek ZabłotnyUrząd Miejski w GdańskuWydział Polityki Gospodarczej
Jacek Zabłotny - najnowsze