PORTAL MIASTA GDAŃSKA

Mobilność i transport

Mobilność i transport
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl

Zakres Programu Operacyjnego

Możliwość komfortowego i bezpiecznego przemieszczania się jest jednym z warunków kształtujących jakość życia. W Gdańsku, podobnie jak w wielu innych dużych miastach Polski, transport publiczny przegrywa z indywidualnym transportem samochodowym. Uwzględnianie przede wszystkim interesów kierowców i koncentracja na rozwoju infrastruktury dla transportu samochodowego – jak pokazują doświadczenia miast Europy Zachodniej i USA – nie tylko nie rozwiązują (w dłuższej perspektywie), lecz sprzyjają narastaniu problemów transportowych. Zasadniczym wyzwaniem transportowym, przed jakim staje Gdańsk, jest poprawa warunków dla ruchu pieszego i rowerowego, jak również ulepszenie systemu komunikacji zbiorowej i jej integracja z aktywnymi formami mobilności. Celem proponowanych działań jest zapewnienie gdańszczanom komfortowego, taniego, szybkiego, bezpiecznego oraz nieuciążliwego dla środowiska dotarcia do miejsc pracy, nauki, rekreacji i innych usług. Zostanie on osiągnięty poprzez inwestycje w infrastrukturę, w tym: budowę i remonty chodników, tras rowerowych, przystanków komunikacji publicznej i węzłów integracyjnych, linii tramwajowych, autobusowych i kolejowych, jak również rozwój i modernizację taboru. Działania przyjmą także wymiar organizacyjny: uspokajający ruch samochodowy, uprzywilejowujący transport zbiorowy oraz niwelujący bariery w ruchu pieszym i rowerowym.

Ze względu na znaczenie sektorów przemysłu, logistyki i transportu oraz turystyki rozwój gospodarczy Gdańska jest w istotny sposób warunkowany rozwojem infrastruktury transportowej. Planowane działania będą wspierały funkcjonowanie miasta jako węzła transportowego. Przewiduje się również projekty służące poprawie dostępności transportowej obszarów rozwojowych oraz niwelacji szkodliwego wpływu tranzytu.

Istotną rolę ogrywać będą działania promocyjne i informacyjne, służące zmianie postaw mieszkańców w sferze mobilności. Zakłada się podjęcie inicjatyw skutkujących zwiększeniem zaangażowania gdańszczan w kształtowanie polityki transportowej miasta.

Jeżeli zainteresowała Cię powyższa problematyka pobierz:

> Program Operacyjny Mobilność i Transport

 

kitliński

Koordynator: Remigiusz Kitliński
Kierownik Referatu Mobilności Aktywnej w Wydziale Gospodarki Komunalnej
tel.: +48 58 526 80 81
e-mail: remigiusz.kitlinski@gdansk.gda.pl

 

Skład Zespołu Programowego:

Tomasz Budziszewski - Biuro Rozwoju Gdańska
Marcin Dawidowski - Wydział Projektów Inwestycyjnych
Marek Jankowski - Gdański Ośrodek Promocji Zdrowia
Grzegorz Krajewski - Wydział Gospodarki Komunalnej
Marek Ossowski - Gdańska Agencja Rozwoju Gospodarczego
Tomasz Wawrzonek - Gdański Zarząd Dróg i Zieleni
Sebastian Zomkowski - Zarząd Transportu Miejskiego
w Gdańsku

 

Raport z realizacji Programu Operacyjnego:

Raport Mobilność i Transport za rok 2016
> Raport Mobilność i Transport za rok 2017
> Raport Mobilność i Transport za rok 2018
> Raport Mobilność i Transport za rok 2019
> Raport Mobilność i Transport za rok 2020
> Raport Mobilność i Transport za rok 2020 - wersja dostępna cyfrowo
> Raport Mobilność i Transport za rok 2021
> Raport Mobilność i Transport za rok 2021 - wersja dostępna cyfrowo