PORTAL MIASTA GDAŃSKA

Jakość życia w Gdańsku

Jakość życia w Gdańsku
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl

Zarządzanie rozwojem miasta może być analizowane i oceniane pod różnym kątem oraz przez pryzmat różnorakich celów. Kluczowe aspekty rozwoju koncentrują się jednak przede wszystkim na trwałej poprawie jakości życia mieszkańców, co w szczególności podkreślają zapisy Strategii Rozwoju Miasta Gdańsk 2030 Plus.

Dzięki badaniu przeprowadzonemu we współpracy z Pracownią Realizacji Badań Socjologicznych Uniwersytetu Gdańskiego możliwe było zdiagnozowanie zmian wartości wskaźników jakości życia mieszkańców Gdańska. Projekt badawczy zrealizowany został po raz szósty, a jego cykliczność umożliwia rejestrowanie zmian zachodzących w dłuższej perspektywie czasowej.

Jakość życia stanowi zagadnienie wielowymiarowe, stąd też na jej ocenę wpływa wiele czynników. Na potrzeby badania przyjęto, iż ważną rolę w kształtowaniu jakości życia mieszkańców Gdańska odgrywają wskaźniki satysfakcji z następujących obszarów funkcjonowania miasta: infrastruktura handlowo-usługowa, komunikacja publiczna, infrastruktura drogowa, ochrona zdrowia, sytuacja materialna i bytowa, warunki mieszkaniowe, poczucie bezpieczeństwa, walory przyrodnicze i środowisko naturalne, infrastruktura sportowa i rekreacyjna, infrastruktura plażowa, oferta kulturalna miasta, aktywność zawodowa i warunki pracy, przestrzeń publiczna w okolicy zamieszkania. Powyższe zagadnienia odzwierciedlone są zarówno w celach, jak i wskaźnikach Programów Operacyjnych.

Raport oraz dodatkowe informacje dostępne są na portalu https://www.gdansk.pl 

Jacek ZabłotnyUrząd Miejski w GdańskuWydział Polityki Gospodarczej
Jacek Zabłotny - najnowsze